Merhaba,

Arduino üzerinden tek bir buton ile bir röleyi açıp kapatan kodu aşağıdaki bulabilirsiniz.

// Sabitler tanımlanıyor
const int buttonPin = 2; // Butonun bağlı olduğu pin
const int relayPin = 7; // Rölenin bağlı olduğu pin

int lastButtonState = LOW; // Son buton durumu
int buttonState; // Mevcut buton durumu
int relayState = LOW; // Röle durumu

void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT); // Buton pinini giriş olarak ayarla
pinMode(relayPin, OUTPUT); // Röle pinini çıkış olarak ayarla
digitalWrite(relayPin, relayState); // Röle varsayılan olarak kapalı durumda olsun
}

void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin); // Buton durumunu oku

// Buton basıldığında (HIGH durumunda) işlemler yap
if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
relayState = !relayState; // Röle durumunu tersine çevir
digitalWrite(relayPin, relayState); // Röleyi ayarla
}

lastButtonState = buttonState; // Son buton durumunu güncelle
}

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.