Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda Mifare RFID RC522 modülü ile arduino üzerinden rf tag veya kart okuma uygulaması yapacağız ve RFID teknolojisine değineceğiz. Hobi kullanımı oldukça yaygın olan bu teknolojinin kullanımı çok basittir. Bu RFID okuyucu 13,56 MHz bandında çalışmaktadır. Dolayısıyla farklı frekanstaki kartları okuma yapamazsınız. Modülü satın aldığınızda, bir RFID okuyucu kartı, bir RFID kartı ve etiketi ile iki sekiz pimli header soketleri geliyor. Biri düz, diğeri 90 dereceye bükülmüş şekilde.

RFID RC522 Pinouts Diyagramı
RFID RC522 Pinouts

RFID RC522 Pinouts

Gömülü ve mikrodenetleyici sistemleriyle çalışıyorsanız, bu modülün SPI ve I2C ile çalıştığını hemen anlayacaksınız. Modül 3.3V ile çalışır ancak çok fazla güç harcamaz, böylece Arduino’nun güç pimine bağlayabilirsiniz.

Arduino RFID RC522 Bağlantı Şeması

Modül 3.3V ile çalıştırılsa bile, pimlerin geri kalanı 5V bandında çalışabilir. Bunun anlamı, RC522 modülünü doğrudan bir Arduino’ya bağlayabilirsiniz. Bağlantıları yaptıktan sonra sırada Arduino IDE’ mize RFID okuyucumuzun kütüphanesini yüklemeye geldi.

Arduino RFID RC522 Bağlantısı

Arduino RFID RC522 Bağlantısı

Arduino RFID Kütüphanesi

Arduino için en popüler RFID kütüphanesi, Miguel Balboa’dan biridir. Github adresinden indirebilirsiniz.

Kütüphaneyi kurduktan sonra, Dosya > Örnekler > MFRC522 sekmesinde bir çok örneğe ulaşacaksınız arkadaşlar. İlk olarak DumpInfo örneğini açıp arduino’ ya yükledikten sonra kartınızı okuyucuya okuttuğunuzda Serial Monitör’ de aşağıda gibi verileri görebilirsiniz.

RFID Kart Belleği içeriği

RFID Kart Belleği içeriği

Burada RFID kartınızın veya etiketinizin içeriğini göreceksiniz. Kart veya etiket benzersiz bir UID ve 1 KB depolama alanı içeriyor (ayrıca satın alınabilecek 4 KB kartlar da var). 1 KB alan 16 kısma ayrılmıştır. Sektörler ayrıca her biri 2 bayt veri içeren 4 bloğa bölünmüştür.

Sadece RFID Kartın UID’sini Okuma

Tanımlamak için kartın kullanıcı kimliğini kullanabilirsiniz. Ürünle birlikte verilen ReadNUID kod örneğini, karta her dokunduğunuzda veya RFID okuyucusunda her etiketlediğinizde yalnızca UID görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz.

/* Typical pin layout used:
 * -----------------------------------------------------------------------------------------
 *       MFRC522   Arduino    Arduino  Arduino  Arduino     Arduino
 *       Reader/PCD  Uno/101    Mega   Nano v3  Leonardo/Micro  Pro Micro
 * Signal   Pin     Pin      Pin    Pin    Pin       Pin
 * -----------------------------------------------------------------------------------------
 * RST/Reset  RST     9       5     D9     RESET/ICSP-5   RST
 * SPI SS   SDA(SS)   10      53    D10    10        10
 * SPI MOSI  MOSI     11 / ICSP-4  51    D11    ICSP-4      16
 * SPI MISO  MISO     12 / ICSP-1  50    D12    ICSP-1      14
 * SPI SCK   SCK     13 / ICSP-3  52    D13    ICSP-3      15
 */

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
 
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class

MFRC522::MIFARE_Key key; 

// Init array that will store new NUID 
byte nuidPICC[4];

void setup() { 
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin(); // Init SPI bus
 rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522 

 for (byte i = 0; i < 6; i++) {
  key.keyByte[i] = 0xFF;
 }

 Serial.println(F("This code scan the MIFARE Classsic NUID."));
 Serial.print(F("Using the following key:"));
 printHex(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
}
 
void loop() {

 // Look for new cards
 if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
  return;

 // Verify if the NUID has been readed
 if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
  return;

 Serial.print(F("PICC type: "));
 MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
 Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));

 // Check is the PICC of Classic MIFARE type
 if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && 
  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
  Serial.println(F("Your tag is not of type MIFARE Classic."));
  return;
 }

 if (rfid.uid.uidByte[0] != nuidPICC[0] || 
  rfid.uid.uidByte[1] != nuidPICC[1] || 
  rfid.uid.uidByte[2] != nuidPICC[2] || 
  rfid.uid.uidByte[3] != nuidPICC[3] ) {
  Serial.println(F("A new card has been detected."));

  // Store NUID into nuidPICC array
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
   nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  }
  
  Serial.println(F("The NUID tag is:"));
  Serial.print(F("In hex: "));
  printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  Serial.println();
  Serial.print(F("In dec: "));
  printDec(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  Serial.println();
 }
 else Serial.println(F("Card read previously."));

 // Halt PICC
 rfid.PICC_HaltA();

 // Stop encryption on PCD
 rfid.PCD_StopCrypto1();
}


/**
 * Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial. 
 */
void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
 for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
  Serial.print(buffer[i], HEX);
 }
}

/**
 * Helper routine to dump a byte array as dec values to Serial.
 */
void printDec(byte *buffer, byte bufferSize) {
 for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
  Serial.print(buffer[i], DEC);
 }
}

RFID erişimi oluşturmak veya kapıları kilitlemek / kilitlerini açmak istiyorsanız yukarıdaki kod grubunu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kartınızın kullanıcı kimliğini not almak ve ardından girilen kartın kullanıcı kimliğinin belirttiğinizle uyuşup uyuşmadığını kontrol etmektir.

RFID Kart Belleğini Kullanma

Yukarıda belirtildiği gibi, dahil edilen RFID kartı 1 KB hafıza alanı içerir. Bu hafızayı karta veri yazmak için kullanabiliriz. Rfid_write_personal_data sketch, isminizi karta nasıl yazabileceğinizi gösterir:

/*
 * Write personal data of a MIFARE RFID card using a RFID-RC522 reader
 * Uses MFRC522 - Library to use ARDUINO RFID MODULE KIT 13.56 MHZ WITH TAGS SPI W AND R BY COOQROBOT. 
 * -----------------------------------------------------------------------------------------
 *       MFRC522   Arduino    Arduino  Arduino  Arduino     Arduino
 *       Reader/PCD  Uno/101    Mega   Nano v3  Leonardo/Micro  Pro Micro
 * Signal   Pin     Pin      Pin    Pin    Pin       Pin
 * -----------------------------------------------------------------------------------------
 * RST/Reset  RST     9       5     D9     RESET/ICSP-5   RST
 * SPI SS   SDA(SS)   10      53    D10    10        10
 * SPI MOSI  MOSI     11 / ICSP-4  51    D11    ICSP-4      16
 * SPI MISO  MISO     12 / ICSP-1  50    D12    ICSP-1      14
 * SPI SCK   SCK     13 / ICSP-3  52    D13    ICSP-3      15
 *
 * Hardware required:
 * Arduino
 * PCD (Proximity Coupling Device): NXP MFRC522 Contactless Reader IC
 * PICC (Proximity Integrated Circuit Card): A card or tag using the ISO 14443A interface, eg Mifare or NTAG203.
 * The reader can be found on eBay for around 5 dollars. Search for "mf-rc522" on ebay.com. 
 */

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN     9      // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN     10     // Configurable, see typical pin layout above

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance

void setup() {
 Serial.begin(9600);    // Initialize serial communications with the PC
 SPI.begin();        // Init SPI bus
 mfrc522.PCD_Init();    // Init MFRC522 card
 Serial.println(F("Write personal data on a MIFARE PICC "));
}

void loop() {

 // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
 MFRC522::MIFARE_Key key;
 for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;

 // Look for new cards
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
  return;
 }

 // Select one of the cards
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
  return;
 }

 Serial.print(F("Card UID:"));  //Dump UID
 for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
 }
 Serial.print(F(" PICC type: "));  // Dump PICC type
 MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
 Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));

 byte buffer[34];
 byte block;
 MFRC522::StatusCode status;
 byte len;

 Serial.setTimeout(20000L) ;   // wait until 20 seconds for input from serial
 // Ask personal data: Family name
 Serial.println(F("Type Family name, ending with #"));
 len = Serial.readBytesUntil('#', (char *) buffer, 30) ; // read family name from serial
 for (byte i = len; i < 30; i++) buffer[i] = ' ';   // pad with spaces

 block = 1;
 //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
 status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid));
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }
 else Serial.println(F("PCD_Authenticate() success: "));

 // Write block
 status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, 16);
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }
 else Serial.println(F("MIFARE_Write() success: "));

 block = 2;
 //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
 status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid));
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }

 // Write block
 status = mfrc522.MIFARE_Write(block, &buffer[16], 16);
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }
 else Serial.println(F("MIFARE_Write() success: "));

 // Ask personal data: First name
 Serial.println(F("Type First name, ending with #"));
 len = Serial.readBytesUntil('#', (char *) buffer, 20) ; // read first name from serial
 for (byte i = len; i < 20; i++) buffer[i] = ' ';   // pad with spaces

 block = 4;
 //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
 status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid));
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }

 // Write block
 status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, 16);
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }
 else Serial.println(F("MIFARE_Write() success: "));

 block = 5;
 //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
 status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid));
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }

 // Write block
 status = mfrc522.MIFARE_Write(block, &buffer[16], 16);
 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
  Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  return;
 }
 else Serial.println(F("MIFARE_Write() success: "));


 Serial.println(" ");
 mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC
 mfrc522.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD

}

Bu yazımızda RFID kart okuma teknolojisine değinerek basit bir uygulama yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.