Bu yazımızda, en yaygın kullanılan OV7670 Arduino kamera modülünü araştıracağız. OV7670 kamera modülü Arduino Mega ile aynı pin konfigürasyonu, kodu ve adımlarla arayüzlenebilir. Kamera modülünün arayüzü zordur, çünkü çok sayıda pin ve yürütmek için karışık kablolama vardır. Ayrıca kamera modülleri kullanılırken tel çok önemli hale gelir, çünkü tel seçimi ve tel uzunluğu, resim kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve gürültü getirebilir.

Günümüzde kullandığımız kameralar akıllıdır ve önceki kameralarda bulunmayan birçok özelliğe sahiptir. Günümüzde dijital kameralar sadece görüntü yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda sahnenin üst düzey açıklamalarını da çekiyor ve gördüklerini analiz ediyor. Robotik, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi vb. Alanlarda yaygın olarak kullanılır. Yakalanan çerçeveler Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kullanılarak işlenir ve daha sonra Plaka tespiti, nesne algılama, hareket algılama, yüz tanıma vb. Birçok uygulamada kullanılır.

Kamera OV7670 3.3V ile çalışır, bu yüzden onların Çıkış GPIO pinlerinde 5V çıkış veren Arduino’dan kaçınmak çok önemlidir. OV7670 bir FIFO kameradır. Ancak bu derste, resim veya çerçeveler FIFO’suz yakalanacak. Bu ders OV7670’i Arduino UNO ile arayüzlemek için basit adımlara ve basitleştirilmiş programlamaya sahip olacaktır.

Arduino Kamera Modulü Bağlantısı

Arduino Kamera Modulü Bağlantısı

Kamera Modülü OV7670 Özellikleri

OV7670 Kamera Modülü, farklı pin Konfigürasyonları olan farklı Üreticilerden temin edilebilen bir FIFO kamera Modülüdür. TheOV7670, çok çeşitli formatlarda tam kare, pencereli 8 bit görüntüler sunar. Görüntü dizisi VGA’da saniyede 30 kareye (fps) kadar çalışabilir. OV7670 şunları içerir:

 • Görüntü Sensörü Dizisi (yaklaşık 656 x 488 piksel)
 • Zamanlama Üreteci
 • Analog Sinyal İşlemcisi
 • A / D Dönüştürücüler
 • Test Kalıbı Jeneratör
 • Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP)
 • Görüntü Ölçekleyici
 • Dijital Video Bağlantı Noktası
 • LED ve Strobe Flaş Kontrol Çıkışı

The OV7670 image sensor is controlled using Serial Camera Control Bus (SCCB) which is an I2C interface (SIOC, SIOD) with a maximum clock frequency of 400KHz.

OV7670 Kamera Modulü

OV7670 Kamera Modulü

Kamera aşağıdaki gibi handshacking sinyalleriyle vardır:

 • VSYNC: Dikey Senk Çıkışı – Çerçeve sırasında düşük
 • HREF: Yatay Referans – Satırın aktif pikselleri sırasında yüksek
 • PCLK: Piksel Saat Çıkışı – Serbest çalışan saat. Veriler yükselen sınırda geçerlidir

Buna ek olarak, bu gibi birkaç sinyal daha var

 • D0-D7: 8 bit YUV / RGB Video Bileşeni Dijital Çıkış
 • PWDN: Güç Azaltma Modu Seçimi – Normal Mod ve Güç Azaltma Modu
 • XCLK: Sistem Saati Girişi
 • Sıfırla: Sinyali Sıfırla

OV7670, 24MHz osilatörden saatlidir. Bu, 24MHz Piksel Saat (PCLK) çıkışı verir. FIFO, 3 Mbps video kare arabellek belleği sağlar. Test paterni jeneratöründe 8 bar renk çubuğu deseni, solmaya gri renkli çubuk pıtırtı bulunur. Şimdi Arduino UNO’yu Camera OV7670’in test edilmesi ve seri port okuyucu kullanarak kapma çerçevelerinin programlanmasına başlayalım.

Arduino Kamera Modülü Devre Şeması
Arduino Kamera Modulü Bağlantı Şeması

Arduino Kamera Modülü Bağlantı Şeması

Arduino Kamera Modülü Programı

Arduino’ yu programlama, OV7670 için gerekli kütüphane dahil etmekle başlar. OV7670 I2C arayüzünde çalıştığından, <util / twi.h> kütüphanesini içerir. Bu projede kullanılan kütüphaneler, yerleşik ArduinoIDE kütüphaneleridir. İşi yapabilmek için kütüphaneleri dahil etmeliyiz. Bundan sonra, kayıtların OV7670 için modifiye edilmesi gerekir.

Arduino’yu yapılandırdıktan sonra kameranın yapılandırılması gerekir. Kamerayı başlatmak için, yalnızca kayıt değerlerini değiştirme seçeneğine sahibiz. Kayıt değerlerinin varsayılandan kişiye özel değiştirilmesi gerekir. Ayrıca kullandığımız mikrodenetleyici frekansına bağlı olarak gerekli gecikmeyi de ekleyin. Zira, yavaş mikrodenetleyiciler yakalama çerçeveleri arasında daha fazla gecikme ekleyerek daha az işlem süresine sahiptir.

void camInit(void){
 writeReg(0x12, 0x80);
 _delay_ms(100);
 wrSensorRegs8_8(ov7670_default_regs);
 writeReg(REG_COM10, 32);//PCLK does not toggle on HBLANK.
}

Aşağıdaki işlev, kaydedilecek onaltılık değeri yazan kayıt işlevine yazmaktır. Karışmış görüntüleri elde ederseniz, ikinci terimi, yani 10 – 9/11 / 12’yi değiştirmeye çalışın. Fakat çoğu zaman bu değer iyi çalışır, bu yüzden onu değiştirmeye gerek yoktur.

writeReg(0x11, 10);

Bu işlev görüntü çözünürlüğü boyutunu elde etmek için kullanılır. Bu projede 320 x 240 piksel boyutunda fotoğraf çekiyoruz.

captureImg(320, 240);

Kodun Tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

//
// Source code for application to transmit image from ov7670 to PC via USB
// By Siarhei Charkes in 2015
// http://privateblog.info 
//

#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>

#define F_CPU 16000000UL
#define vga  0
#define qvga 1
#define qqvga  2
#define yuv422 0
#define rgb565 1
#define bayerRGB 2
#define camAddr_WR 0x42
#define camAddr_RD 0x43

/* Registers */
#define REG_GAIN  0x00 /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
#define REG_BLUE  0x01 /* blue gain */
#define REG_RED    0x02 /* red gain */
#define REG_VREF  0x03 /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
#define REG_COM1  0x04 /* Control 1 */
#define COM1_CCIR656 0x40  /* CCIR656 enable */

#define REG_BAVE  0x05 /* U/B Average level */
#define REG_GbAVE  0x06 /* Y/Gb Average level */
#define REG_AECHH  0x07 /* AEC MS 5 bits */
#define REG_RAVE  0x08 /* V/R Average level */
#define REG_COM2  0x09 /* Control 2 */
#define COM2_SSLEEP     0x10 /* Soft sleep mode */
#define REG_PID      0x0a /* Product ID MSB */
#define REG_VER      0x0b /* Product ID LSB */
#define REG_COM3  0x0c /* Control 3 */
#define COM3_SWAP     0x40 /* Byte swap */
#define COM3_SCALEEN     0x08 /* Enable scaling */
#define COM3_DCWEN     0x04 /* Enable downsamp/crop/window */
#define REG_COM4  0x0d /* Control 4 */
#define REG_COM5  0x0e /* All "reserved" */
#define REG_COM6  0x0f /* Control 6 */
#define REG_AECH  0x10 /* More bits of AEC value */
#define REG_CLKRC  0x11 /* Clocl control */
#define CLK_EXT      0x40 /* Use external clock directly */
#define CLK_SCALE  0x3f /* Mask for internal clock scale */
#define REG_COM7  0x12 /* Control 7 */ //REG mean address.
#define COM7_RESET     0x80 /* Register reset */
#define COM7_FMT_MASK     0x38
#define COM7_FMT_VGA     0x00
#define COM7_FMT_CIF     0x20 /* CIF format */
#define COM7_FMT_QVGA     0x10 /* QVGA format */
#define COM7_FMT_QCIF     0x08 /* QCIF format */
#define COM7_RGB     0x04 /* bits 0 and 2 - RGB format */
#define COM7_YUV     0x00 /* YUV */
#define COM7_BAYER     0x01 /* Bayer format */
#define COM7_PBAYER     0x05 /* "Processed bayer" */
#define REG_COM8  0x13 /* Control 8 */
#define COM8_FASTAEC     0x80 /* Enable fast AGC/AEC */
#define COM8_AECSTEP     0x40 /* Unlimited AEC step size */
#define COM8_BFILT  0x20 /* Band filter enable */
#define COM8_AGC  0x04 /* Auto gain enable */
#define COM8_AWB  0x02 /* White balance enable */
#define COM8_AEC  0x01 /* Auto exposure enable */
#define REG_COM9  0x14 /* Control 9- gain ceiling */
#define REG_COM10  0x15 /* Control 10 */
#define COM10_HSYNC     0x40 /* HSYNC instead of HREF */
#define COM10_PCLK_HB     0x20 /* Suppress PCLK on horiz blank */
#define COM10_HREF_REV     0x08 /* Reverse HREF */
#define COM10_VS_LEAD     0x04 /* VSYNC on clock leading edge */
#define COM10_VS_NEG     0x02 /* VSYNC negative */
#define COM10_HS_NEG     0x01 /* HSYNC negative */
#define REG_HSTART  0x17 /* Horiz start high bits */
#define REG_HSTOP  0x18 /* Horiz stop high bits */
#define REG_VSTART  0x19 /* Vert start high bits */
#define REG_VSTOP  0x1a /* Vert stop high bits */
#define REG_PSHFT  0x1b /* Pixel delay after HREF */
#define REG_MIDH  0x1c /* Manuf. ID high */
#define REG_MIDL  0x1d /* Manuf. ID low */
#define REG_MVFP  0x1e /* Mirror / vflip */
#define MVFP_MIRROR     0x20 /* Mirror image */
#define MVFP_FLIP  0x10 /* Vertical flip */

#define REG_AEW      0x24 /* AGC upper limit */
#define REG_AEB      0x25  /* AGC lower limit */
#define REG_VPT      0x26 /* AGC/AEC fast mode op region */
#define REG_HSYST  0x30 /* HSYNC rising edge delay */
#define REG_HSYEN  0x31 /* HSYNC falling edge delay */
#define REG_HREF  0x32 /* HREF pieces */
#define REG_TSLB  0x3a /* lots of stuff */
#define TSLB_YLAST  0x04 /* UYVY or VYUY - see com13 */
#define REG_COM11  0x3b /* Control 11 */
#define COM11_NIGHT     0x80 /* NIght mode enable */
#define COM11_NMFR     0x60 /* Two bit NM frame rate */
#define COM11_HZAUTO     0x10 /* Auto detect 50/60 Hz */
#define COM11_50HZ     0x08 /* Manual 50Hz select */
#define COM11_EXP  0x02
#define REG_COM12  0x3c /* Control 12 */
#define COM12_HREF     0x80 /* HREF always */
#define REG_COM13  0x3d /* Control 13 */
#define COM13_GAMMA     0x80 /* Gamma enable */
#define COM13_UVSAT     0x40 /* UV saturation auto adjustment */
#define COM13_UVSWAP     0x01 /* V before U - w/TSLB */
#define REG_COM14  0x3e /* Control 14 */
#define COM14_DCWEN     0x10 /* DCW/PCLK-scale enable */
#define REG_EDGE  0x3f /* Edge enhancement factor */
#define REG_COM15  0x40 /* Control 15 */
#define COM15_R10F0     0x00 /* Data range 10 to F0 */
#define COM15_R01FE     0x80 /*   01 to FE */
#define COM15_R00FF     0xc0 /*   00 to FF */
#define COM15_RGB565     0x10 /* RGB565 output */
#define COM15_RGB555     0x30 /* RGB555 output */
#define REG_COM16  0x41 /* Control 16 */
#define COM16_AWBGAIN     0x08 /* AWB gain enable */
#define REG_COM17  0x42 /* Control 17 */
#define COM17_AECWIN     0xc0 /* AEC window - must match COM4 */
#define COM17_CBAR     0x08 /* DSP Color bar */
/*
* This matrix defines how the colors are generated, must be
* tweaked to adjust hue and saturation.
*
* Order: v-red, v-green, v-blue, u-red, u-green, u-blue
* They are nine-bit signed quantities, with the sign bit
* stored in0x58.Sign for v-red is bit 0, and up from there.
*/
#define REG_CMATRIX_BASE 0x4f
#define CMATRIX_LEN      6
#define REG_CMATRIX_SIGN 0x58
#define REG_BRIGHT  0x55 /* Brightness */
#define REG_CONTRAS     0x56 /* Contrast control */
#define REG_GFIX  0x69 /* Fix gain control */
#define REG_REG76  0x76 /* OV's name */
#define R76_BLKPCOR     0x80 /* Black pixel correction enable */
#define R76_WHTPCOR     0x40 /* White pixel correction enable */
#define REG_RGB444     0x8c /* RGB 444 control */
#define R444_ENABLE     0x02 /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
#define R444_RGBX  0x01 /* Empty nibble at end */
#define REG_HAECC1  0x9f /* Hist AEC/AGC control 1 */
#define REG_HAECC2  0xa0 /* Hist AEC/AGC control 2 */
#define REG_BD50MAX     0xa5 /* 50hz banding step limit */
#define REG_HAECC3  0xa6 /* Hist AEC/AGC control 3 */
#define REG_HAECC4  0xa7 /* Hist AEC/AGC control 4 */
#define REG_HAECC5  0xa8 /* Hist AEC/AGC control 5 */
#define REG_HAECC6  0xa9 /* Hist AEC/AGC control 6 */
#define REG_HAECC7  0xaa /* Hist AEC/AGC control 7 */
#define REG_BD60MAX     0xab /* 60hz banding step limit */
#define REG_GAIN  0x00 /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
#define REG_BLUE  0x01 /* blue gain */
#define REG_RED      0x02 /* red gain */
#define REG_VREF  0x03 /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
#define REG_COM1  0x04 /* Control 1 */
#define COM1_CCIR656     0x40 /* CCIR656 enable */
#define REG_BAVE  0x05 /* U/B Average level */
#define REG_GbAVE  0x06 /* Y/Gb Average level */
#define REG_AECHH  0x07 /* AEC MS 5 bits */
#define REG_RAVE  0x08 /* V/R Average level */
#define REG_COM2  0x09 /* Control 2 */
#define COM2_SSLEEP     0x10 /* Soft sleep mode */
#define REG_PID      0x0a /* Product ID MSB */
#define REG_VER      0x0b /* Product ID LSB */
#define REG_COM3  0x0c /* Control 3 */
#define COM3_SWAP     0x40 /* Byte swap */
#define COM3_SCALEEN     0x08 /* Enable scaling */
#define COM3_DCWEN     0x04 /* Enable downsamp/crop/window */
#define REG_COM4  0x0d /* Control 4 */
#define REG_COM5  0x0e /* All "reserved" */
#define REG_COM6  0x0f /* Control 6 */
#define REG_AECH  0x10 /* More bits of AEC value */
#define REG_CLKRC  0x11 /* Clocl control */
#define CLK_EXT      0x40 /* Use external clock directly */
#define CLK_SCALE  0x3f /* Mask for internal clock scale */
#define REG_COM7  0x12 /* Control 7 */
#define COM7_RESET     0x80 /* Register reset */
#define COM7_FMT_MASK     0x38
#define COM7_FMT_VGA     0x00
#define COM7_FMT_CIF     0x20 /* CIF format */
#define COM7_FMT_QVGA     0x10 /* QVGA format */
#define COM7_FMT_QCIF     0x08 /* QCIF format */
#define COM7_RGB  0x04 /* bits 0 and 2 - RGB format */
#define COM7_YUV  0x00 /* YUV */
#define COM7_BAYER     0x01 /* Bayer format */
#define COM7_PBAYER     0x05 /* "Processed bayer" */
#define REG_COM8  0x13 /* Control 8 */
#define COM8_FASTAEC     0x80 /* Enable fast AGC/AEC */
#define COM8_AECSTEP     0x40 /* Unlimited AEC step size */
#define COM8_BFILT  0x20 /* Band filter enable */
#define COM8_AGC  0x04 /* Auto gain enable */
#define COM8_AWB  0x02 /* White balance enable */
#define COM8_AEC  0x01 /* Auto exposure enable */
#define REG_COM9  0x14 /* Control 9- gain ceiling */
#define REG_COM10  0x15 /* Control 10 */
#define COM10_HSYNC     0x40 /* HSYNC instead of HREF */
#define COM10_PCLK_HB     0x20 /* Suppress PCLK on horiz blank */
#define COM10_HREF_REV     0x08 /* Reverse HREF */
#define COM10_VS_LEAD      0x04 /* VSYNC on clock leading edge */
#define COM10_VS_NEG     0x02 /* VSYNC negative */
#define COM10_HS_NEG     0x01 /* HSYNC negative */
#define REG_HSTART  0x17 /* Horiz start high bits */
#define REG_HSTOP  0x18 /* Horiz stop high bits */
#define REG_VSTART  0x19 /* Vert start high bits */
#define REG_VSTOP  0x1a /* Vert stop high bits */
#define REG_PSHFT  0x1b /* Pixel delay after HREF */
#define REG_MIDH  0x1c /* Manuf. ID high */
#define REG_MIDL  0x1d /* Manuf. ID low */
#define REG_MVFP  0x1e /* Mirror / vflip */
#define MVFP_MIRROR     0x20 /* Mirror image */
#define MVFP_FLIP  0x10 /* Vertical flip */
#define REG_AEW      0x24 /* AGC upper limit */
#define REG_AEB      0x25 /* AGC lower limit */
#define REG_VPT      0x26 /* AGC/AEC fast mode op region */
#define REG_HSYST  0x30 /* HSYNC rising edge delay */
#define REG_HSYEN  0x31 /* HSYNC falling edge delay */
#define REG_HREF  0x32 /* HREF pieces */
#define REG_TSLB  0x3a /* lots of stuff */
#define TSLB_YLAST  0x04 /* UYVY or VYUY - see com13 */
#define REG_COM11  0x3b /* Control 11 */
#define COM11_NIGHT     0x80 /* NIght mode enable */
#define COM11_NMFR     0x60 /* Two bit NM frame rate */
#define COM11_HZAUTO     0x10 /* Auto detect 50/60 Hz */
#define COM11_50HZ     0x08 /* Manual 50Hz select */
#define COM11_EXP  0x02
#define REG_COM12  0x3c /* Control 12 */
#define COM12_HREF     0x80 /* HREF always */
#define REG_COM13  0x3d /* Control 13 */
#define COM13_GAMMA     0x80 /* Gamma enable */
#define COM13_UVSAT     0x40 /* UV saturation auto adjustment */
#define COM13_UVSWAP     0x01 /* V before U - w/TSLB */
#define REG_COM14  0x3e /* Control 14 */
#define COM14_DCWEN     0x10 /* DCW/PCLK-scale enable */
#define REG_EDGE  0x3f /* Edge enhancement factor */
#define REG_COM15  0x40 /* Control 15 */
#define COM15_R10F0     0x00 /* Data range 10 to F0 */
#define COM15_R01FE     0x80 /*   01 to FE */
#define COM15_R00FF     0xc0 /*   00 to FF */
#define COM15_RGB565     0x10 /* RGB565 output */
#define COM15_RGB555     0x30 /* RGB555 output */
#define REG_COM16  0x41 /* Control 16 */
#define COM16_AWBGAIN     0x08 /* AWB gain enable */
#define REG_COM17  0x42 /* Control 17 */
#define COM17_AECWIN     0xc0 /* AEC window - must match COM4 */
#define COM17_CBAR     0x08 /* DSP Color bar */

#define CMATRIX_LEN       6
#define REG_BRIGHT  0x55 /* Brightness */
#define REG_REG76  0x76 /* OV's name */
#define R76_BLKPCOR     0x80 /* Black pixel correction enable */
#define R76_WHTPCOR     0x40 /* White pixel correction enable */
#define REG_RGB444     0x8c /* RGB 444 control */
#define R444_ENABLE     0x02 /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
#define R444_RGBX  0x01 /* Empty nibble at end */
#define REG_HAECC1  0x9f /* Hist AEC/AGC control 1 */
#define REG_HAECC2  0xa0 /* Hist AEC/AGC control 2 */
#define REG_BD50MAX     0xa5 /* 50hz banding step limit */
#define REG_HAECC3  0xa6 /* Hist AEC/AGC control 3 */
#define REG_HAECC4  0xa7 /* Hist AEC/AGC control 4 */
#define REG_HAECC5  0xa8 /* Hist AEC/AGC control 5 */
#define REG_HAECC6  0xa9 /* Hist AEC/AGC control 6 */
#define REG_HAECC7  0xaa /* Hist AEC/AGC control 7 */
#define REG_BD60MAX     0xab /* 60hz banding step limit */
#define MTX1      0x4f /* Matrix Coefficient 1 */
#define MTX2      0x50 /* Matrix Coefficient 2 */
#define MTX3      0x51 /* Matrix Coefficient 3 */
#define MTX4      0x52 /* Matrix Coefficient 4 */
#define MTX5      0x53 /* Matrix Coefficient 5 */
#define MTX6      0x54 /* Matrix Coefficient 6 */
#define REG_CONTRAS     0x56 /* Contrast control */
#define MTXS      0x58 /* Matrix Coefficient Sign */
#define AWBC7      0x59 /* AWB Control 7 */
#define AWBC8      0x5a /* AWB Control 8 */
#define AWBC9      0x5b /* AWB Control 9 */
#define AWBC10      0x5c /* AWB Control 10 */
#define AWBC11      0x5d /* AWB Control 11 */
#define AWBC12      0x5e /* AWB Control 12 */
#define REG_GFI      0x69 /* Fix gain control */
#define GGAIN      0x6a /* G Channel AWB Gain */
#define DBLV      0x6b 
#define AWBCTR3      0x6c /* AWB Control 3 */
#define AWBCTR2      0x6d /* AWB Control 2 */
#define AWBCTR1      0x6e /* AWB Control 1 */
#define AWBCTR0      0x6f /* AWB Control 0 */

struct regval_list{
 uint8_t reg_num;
 uint16_t value;
};

const struct regval_list qvga_ov7670[] PROGMEM = {
 { REG_COM14, 0x19 },
 { 0x72, 0x11 },
 { 0x73, 0xf1 },

 { REG_HSTART, 0x16 },
 { REG_HSTOP, 0x04 },
 { REG_HREF, 0xa4 },
 { REG_VSTART, 0x02 },
 { REG_VSTOP, 0x7a },
 { REG_VREF, 0x0a },


/* { REG_HSTART, 0x16 },
 { REG_HSTOP, 0x04 },
 { REG_HREF, 0x24 },
 { REG_VSTART, 0x02 },
 { REG_VSTOP, 0x7a },
 { REG_VREF, 0x0a },*/
 { 0xff, 0xff }, /* END MARKER */
};

const struct regval_list yuv422_ov7670[] PROGMEM = {
 { REG_COM7, 0x0 }, /* Selects YUV mode */
 { REG_RGB444, 0 }, /* No RGB444 please */
 { REG_COM1, 0 },
 { REG_COM15, COM15_R00FF },
 { REG_COM9, 0x6A }, /* 128x gain ceiling; 0x8 is reserved bit */
 { 0x4f, 0x80 },  /* "matrix coefficient 1" */
 { 0x50, 0x80 },  /* "matrix coefficient 2" */
 { 0x51, 0 },  /* vb */
 { 0x52, 0x22 },  /* "matrix coefficient 4" */
 { 0x53, 0x5e },  /* "matrix coefficient 5" */
 { 0x54, 0x80 },  /* "matrix coefficient 6" */
 { REG_COM13, COM13_UVSAT },
 { 0xff, 0xff },  /* END MARKER */
};

const struct regval_list ov7670_default_regs[] PROGMEM = {//from the linux driver
 { REG_COM7, COM7_RESET },
 { REG_TSLB, 0x04 }, /* OV */
 { REG_COM7, 0 }, /* VGA */
 /*
 * Set the hardware window. These values from OV don't entirely
 * make sense - hstop is less than hstart. But they work...
 */
 { REG_HSTART, 0x13 }, { REG_HSTOP, 0x01 },
 { REG_HREF, 0xb6 }, { REG_VSTART, 0x02 },
 { REG_VSTOP, 0x7a }, { REG_VREF, 0x0a },

 { REG_COM3, 0 }, { REG_COM14, 0 },
 /* Mystery scaling numbers */
 { 0x70, 0x3a }, { 0x71, 0x35 },
 { 0x72, 0x11 }, { 0x73, 0xf0 },
 { 0xa2,/* 0x02 changed to 1*/1 }, { REG_COM10, 0x0 },
 /* Gamma curve values */
 { 0x7a, 0x20 }, { 0x7b, 0x10 },
 { 0x7c, 0x1e }, { 0x7d, 0x35 },
 { 0x7e, 0x5a }, { 0x7f, 0x69 },
 { 0x80, 0x76 }, { 0x81, 0x80 },
 { 0x82, 0x88 }, { 0x83, 0x8f },
 { 0x84, 0x96 }, { 0x85, 0xa3 },
 { 0x86, 0xaf }, { 0x87, 0xc4 },
 { 0x88, 0xd7 }, { 0x89, 0xe8 },
 /* AGC and AEC parameters. Note we start by disabling those features,
 then turn them only after tweaking the values. */
 { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP },
 { REG_GAIN, 0 }, { REG_AECH, 0 },
 { REG_COM4, 0x40 }, /* magic reserved bit */
 { REG_COM9, 0x18 }, /* 4x gain + magic rsvd bit */
 { REG_BD50MAX, 0x05 }, { REG_BD60MAX, 0x07 },
 { REG_AEW, 0x95 }, { REG_AEB, 0x33 },
 { REG_VPT, 0xe3 }, { REG_HAECC1, 0x78 },
 { REG_HAECC2, 0x68 }, { 0xa1, 0x03 }, /* magic */
 { REG_HAECC3, 0xd8 }, { REG_HAECC4, 0xd8 },
 { REG_HAECC5, 0xf0 }, { REG_HAECC6, 0x90 },
 { REG_HAECC7, 0x94 },
 { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC },
 { 0x30, 0 }, { 0x31, 0 },//disable some delays
 /* Almost all of these are magic "reserved" values. */
 { REG_COM5, 0x61 }, { REG_COM6, 0x4b },
 { 0x16, 0x02 }, { REG_MVFP, 0x07 },
 { 0x21, 0x02 }, { 0x22, 0x91 },
 { 0x29, 0x07 }, { 0x33, 0x0b },
 { 0x35, 0x0b }, { 0x37, 0x1d },
 { 0x38, 0x71 }, { 0x39, 0x2a },
 { REG_COM12, 0x78 }, { 0x4d, 0x40 },
 { 0x4e, 0x20 }, { REG_GFIX, 0 },
 /*{0x6b, 0x4a},*/{ 0x74, 0x10 },
 { 0x8d, 0x4f }, { 0x8e, 0 },
 { 0x8f, 0 }, { 0x90, 0 },
 { 0x91, 0 }, { 0x96, 0 },
 { 0x9a, 0 }, { 0xb0, 0x84 },
 { 0xb1, 0x0c }, { 0xb2, 0x0e },
 { 0xb3, 0x82 }, { 0xb8, 0x0a },

 /* More reserved magic, some of which tweaks white balance */
 { 0x43, 0x0a }, { 0x44, 0xf0 },
 { 0x45, 0x34 }, { 0x46, 0x58 },
 { 0x47, 0x28 }, { 0x48, 0x3a },
 { 0x59, 0x88 }, { 0x5a, 0x88 },
 { 0x5b, 0x44 }, { 0x5c, 0x67 },
 { 0x5d, 0x49 }, { 0x5e, 0x0e },
 { 0x6c, 0x0a }, { 0x6d, 0x55 },
 { 0x6e, 0x11 }, { 0x6f, 0x9e }, /* it was 0x9F "9e for advance AWB" */
 { 0x6a, 0x40 }, { REG_BLUE, 0x40 },
 { REG_RED, 0x60 },
 { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC | COM8_AWB },

 /* Matrix coefficients */
 { 0x4f, 0x80 }, { 0x50, 0x80 },
 { 0x51, 0 },  { 0x52, 0x22 },
 { 0x53, 0x5e }, { 0x54, 0x80 },
 { 0x58, 0x9e },

 { REG_COM16, COM16_AWBGAIN }, { REG_EDGE, 0 },
 { 0x75, 0x05 }, { REG_REG76, 0xe1 },
 { 0x4c, 0 },   { 0x77, 0x01 },
 { REG_COM13, /*0xc3*/0x48 }, { 0x4b, 0x09 },
 { 0xc9, 0x60 },  /*{REG_COM16, 0x38},*/
 { 0x56, 0x40 },

 { 0x34, 0x11 }, { REG_COM11, COM11_EXP | COM11_HZAUTO },
 { 0xa4, 0x82/*Was 0x88*/ }, { 0x96, 0 },
 { 0x97, 0x30 }, { 0x98, 0x20 },
 { 0x99, 0x30 }, { 0x9a, 0x84 },
 { 0x9b, 0x29 }, { 0x9c, 0x03 },
 { 0x9d, 0x4c }, { 0x9e, 0x3f },
 { 0x78, 0x04 },

 /* Extra-weird stuff. Some sort of multiplexor register */
 { 0x79, 0x01 }, { 0xc8, 0xf0 },
 { 0x79, 0x0f }, { 0xc8, 0x00 },
 { 0x79, 0x10 }, { 0xc8, 0x7e },
 { 0x79, 0x0a }, { 0xc8, 0x80 },
 { 0x79, 0x0b }, { 0xc8, 0x01 },
 { 0x79, 0x0c }, { 0xc8, 0x0f },
 { 0x79, 0x0d }, { 0xc8, 0x20 },
 { 0x79, 0x09 }, { 0xc8, 0x80 },
 { 0x79, 0x02 }, { 0xc8, 0xc0 },
 { 0x79, 0x03 }, { 0xc8, 0x40 },
 { 0x79, 0x05 }, { 0xc8, 0x30 },
 { 0x79, 0x26 },
 { 0xff, 0xff }, /* END MARKER */
};


void error_led(void){
 DDRB |= 32;//make sure led is output
 while (1){//wait for reset
  PORTB ^= 32;// toggle led
  _delay_ms(100);
 }
}

void twiStart(void){
 TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);//send start
 while (!(TWCR & (1 << TWINT)));//wait for start to be transmitted
 if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)
  error_led();
}

void twiWriteByte(uint8_t DATA, uint8_t type){
 TWDR = DATA;
 TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
 while (!(TWCR & (1 << TWINT))) {}
 if ((TWSR & 0xF8) != type)
  error_led();
}

void twiAddr(uint8_t addr, uint8_t typeTWI){
 TWDR = addr;//send address
 TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);  /* clear interrupt to start transmission */
 while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
 if ((TWSR & 0xF8) != typeTWI)
  error_led();
}

void wrReg(uint8_t reg, uint8_t dat){
 //send start condition
 twiStart();
 twiAddr(camAddr_WR, TW_MT_SLA_ACK);
 twiWriteByte(reg, TW_MT_DATA_ACK);
 twiWriteByte(dat, TW_MT_DATA_ACK);
 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
 _delay_ms(1);
}

static uint8_t twiRd(uint8_t nack){
 if (nack){
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
  while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_NACK)
   error_led();
  return TWDR;
 }
 else{
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA);
  while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK)
   error_led();
  return TWDR;
 }
}

uint8_t rdReg(uint8_t reg){
 uint8_t dat;
 twiStart();
 twiAddr(camAddr_WR, TW_MT_SLA_ACK);
 twiWriteByte(reg, TW_MT_DATA_ACK);
 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
 _delay_ms(1);
 twiStart();
 twiAddr(camAddr_RD, TW_MR_SLA_ACK);
 dat = twiRd(1);
 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
 _delay_ms(1);
 return dat;
}

void wrSensorRegs8_8(const struct regval_list reglist[]){
 uint8_t reg_addr, reg_val;
 const struct regval_list *next = reglist;
 while ((reg_addr != 0xff) | (reg_val != 0xff)){
  reg_addr = pgm_read_byte(&next->reg_num);
  reg_val = pgm_read_byte(&next->value);
  wrReg(reg_addr, reg_val);
  next++;
 }
}

void setColor(void){
 wrSensorRegs8_8(yuv422_ov7670);
}

void setRes(void){
 wrReg(REG_COM3, 4); // REG_COM3 enable scaling
 wrSensorRegs8_8(qvga_ov7670);
}

void camInit(void){
 wrReg(0x12, 0x80);
 _delay_ms(100);
 wrSensorRegs8_8(ov7670_default_regs);
 wrReg(REG_COM10, 32);//PCLK does not toggle on HBLANK.
}

void arduinoUnoInut(void) {
 cli();//disable interrupts
 
  /* Setup the 8mhz PWM clock
 * This will be on pin 11*/
 DDRB |= (1 << 3);//pin 11
 ASSR &= ~(_BV(EXCLK) | _BV(AS2));
 TCCR2A = (1 << COM2A0) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
 TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS20);
 OCR2A = 0;//(F_CPU)/(2*(X+1))
 DDRC &= ~15;//low d0-d3 camera
 DDRD &= ~252;//d7-d4 and interrupt pins
 _delay_ms(3000);
 
  //set up twi for 100khz
 TWSR &= ~3;//disable prescaler for TWI
 TWBR = 72;//set to 100khz
 
  //enable serial
 UBRR0H = 0;
 UBRR0L = 1;//0 = 2M baud rate. 1 = 1M baud. 3 = 0.5M. 7 = 250k 207 is 9600 baud rate.
 UCSR0A |= 2;//double speed aysnc
 UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);//Enable receiver and transmitter
 UCSR0C = 6;//async 1 stop bit 8bit char no parity bits
}


void StringPgm(const char * str){
 do{
   while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
   UDR0 = pgm_read_byte_near(str);
   while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
 } while (pgm_read_byte_near(++str));
}

static void captureImg(uint16_t wg, uint16_t hg){
 uint16_t y, x;

 StringPgm(PSTR("*RDY*"));

 while (!(PIND & 8));//wait for high
 while ((PIND & 8));//wait for low

  y = hg;
 while (y--){
    x = wg;
   //while (!(PIND & 256));//wait for high
  while (x--){
   while ((PIND & 4));//wait for low
      UDR0 = (PINC & 15) | (PIND & 240);
     while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
   while (!(PIND & 4));//wait for high
   while ((PIND & 4));//wait for low
   while (!(PIND & 4));//wait for high
  }
  // while ((PIND & 256));//wait for low
 }
  _delay_ms(100);
}

void setup(){
 arduinoUnoInut();
 camInit();
 setRes();
 setColor();
 wrReg(0x11, 12); //Earlier it had the value: wrReg(0x11, 12); New version works better for me :) !!!!
}


void loop(){
 captureImg(320, 240);
}
Görüntüleri okumak için Seri Port Okuyucuyu Kullanma

Seri Port Reader basit bir GUI’dir. Bu, base64 kodlamasını yakalar ve bir görüntü oluşturmak üzere kodunu çözer. Aşğıdaki linkten indirebilirsiniz.

SerialPortReader

Serial Port Reader

Serial Port Reader

OV7670 kullanırken alınacak önlemler
 • Telleri veya atlama tellerini mümkün olduğu kadar kısa kullanmaya çalışın
 • Arduino veya OV7670 üzerindeki pimlere gevşek temastan kaçının
 • Çok sayıda kablolama kısa devreye neden olabileceğinden, bağlantı yaparken dikkatli olun
 • UNO GPIO’ya 5V çıkış veriyorsa, Seviye Değiştirici’yi kullanın.
 • OV7670 modülüne zarar verebileceğinden fazla voltaj olarak OV7670 için 3.3V Giriş kullanın.
Aruino Kamera Görüntüsü

Aruino Kamera Görüntüsü

Kaynak


2 yorum

Hira Tosun · 1 Aralık 2019 21:24 tarihinde

Arduino UNO R3 Klon kullanıyorum. Araçlar sekmesinde Kart bölümünde Arduino/Genuino UNO, Port bölümünde ise COM8 seçili durumda. 4.7K direncim yoktu onların yerine 10k direnç kullandım. Baktığım zaman bağlantı doğru gibi duruyor ama emin değilim. Kodları kopyalayıp Arduino IDE’ye yapıştırdım fakat kontrol et dediğimde aşağıdaki hatayı aldım.

C:\Users\90543\Desktop\foto_cek\foto_cek.ino:13:0: warning: “F_CPU” redefined

#define F_CPU 16000000UL

:0:0: note: this is the location of the previous definition

Bunu ne şekilde çözebilirim.

  Hira Tosun · 1 Aralık 2019 21:28 tarihinde

  Şimdi ise hata aldığım satırı sildim ve kontrol et butonuna bastığımda herhangi bir hata ile karşılaşmadım fakat bu kodları Arduino’ya yüklediğimde L harfinin bulunduğu yerdeki led yanıp sönmeye başladı. Vermiş olduğunuz programda doğru Port seçili olduğu halde Start butonuna basınca herhangi bir tepki alamadım.

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.