Mihri Müşfik Hanım’ın Atatürk Portresi: Bir Sanat Eserinin İncelenmesi

Geçtiğimiz yazıda sanat eserlerinin nasıl incelenmesi gerektiği ve bu süreçte sorulan sorular üzerinde durmuştuk. Bu sefer, Mihri Müşfik Hanım’ın 1922 yılında yapmış olduğu Atatürk Portresi üzerinden sanatın derinliklerine birlikte dalacağız. Sanat sadece renkler ve çizgilerden ibaret değildir; bazı eserler zamanın ruhunu ve bir ulusun duygularını yansıtan derin anlamlar barındırır. Mihri Devamı…