SQL Logo

SQL ALTER TABLE Nedir? Datatip Nasıl Değiştirilir?

Merhaba arkadaşlar, SQL veritabanlarını oluştururken bir çok kez güncelleme yapma ihtiyacı duyarız. Güncellenmeyen kod bu aralar pek hayatta kalamıyor. Veritabanlarında data tiplerinde değişiklik yapmak istediğimiz zaman yada yeni sütun ekelemek istediğimiz zaman program aşağıdaki gibi hata çıkarıyor. Direk ağaç kısmından yaparsanız bu hatayı almanız normal. Bu hata almadan kod yazarak Devamı…

SQL Logo

SQL FOR LOOP İfadessi Nasıl Kullanılır?

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda SQL FOR LOOP nasıl kullanılır öğreneceğiz. Bu komut birden fazla satır için aynı komutu işletmeniz için kullanılır. Yani diyelim 10 bin satırlık bir veri girişiniz olmuş ve siz bir sutundaki değeri değiştirmek istiyorsunuz. 10 bin kere update set komutu uygulama yerine for loop içine update set Devamı…

SQL Logo

SQL Date and Time data types

SQL veritabanında tablo oluştururken tarih ve saat dilimi veri tipinde kolonlar için aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz. Transact-SQL tarih ve saat veri türleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir: Data type Format Range Accuracy Storage size (bytes) User-defined fractional second precision Time zone offset time hh:mm:ss[.nnnnnnn] 00:00:00.0000000 through 23:59:59.9999999 100 nanoseconds 3 to 5 Yes Devamı…

SQL Logo

SQL COUNT AVG ve SUM Fonksiyonları Nasıl Kullanılır

COUNT () işlevi, belirtilen ölçütlere uyan satır sayısını döndürür. AVG () işlevi, sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür. SUM () işlevi, sayısal bir sütunun toplamını döndürür. COUNT() Syntax SELECT COUNT(column_name) FROM table_name WHERE condition; AVG() Syntax SELECT AVG(column_name) FROM table_name WHERE condition; SUM() Syntax SELECT SUM(column_name) FROM table_name WHERE condition; Umarım faydalı olmuştur.

SQL Logo

SQL MIN MAX Fonksiyonları Nasıl Kullanılır

SQL MIN MAX fonksiyonları seçilen sutunlardaki minimum ve maksimum değerleri bulmak için kullanılır. Yazım şekli aşağıdaki gibidir. MIN() Syntax SELECT MIN(column_name) FROM table_name WHERE condition; MAX() Syntax SELECT MAX(column_name) FROM table_name WHERE condition; Örnek olarak; aşağıdaki sql kod diziminde bir tablodaki uzunluk sutunundaki en kısa ve en uzun değerleri geri Devamı…

SQL Logo

SQL SELECT TOP İfadesi Nasıl Kullanılır?

SELECT TOP ifadesi, döndürülecek kayıt sayısını belirtmek için kullanılır. SELECT TOP ifadesi, binlerce kayıt içeren büyük tablolarda kullanışlıdır. Çok sayıda kaydın iade edilmesi performansı etkileyebilir. Not: Tüm veritabanı sistemleri SELECT TOP ifadesini desteklemez. MySQL, sınırlı sayıda kayıt seçmek için LIMIT deyimini desteklerken, Oracle ROWNUM özelliğini kullanır. SQL Server / MS Devamı…

SQL Logo

SQL Comment – Yorum Nasıl Yazılır

Bu yazımızda SQL’ de sorgu yazarken olmazsa olmaz yorum yazmanın nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Yorum yazmak için iki yöntem vardır. Çift tire — işareti veya yıldızlı bölü /* yorum */  işareti şeklinde yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. –SELECT * FROM Customers; SELECT * FROM Products; SQL’ de birden fazla satırda yorum yazmak istiyorsanız Devamı…

SQL Logo

SQL DELETE İfadesi Nasıl Kullanılır

SQL DELETE ifadesini veritabanınızdaki kayıtları silmek için kullanabilirsiniz. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. DELETE FROM table_name WHERE condition; Örnek veritabanı tablomuzdaki id = 1o satırını silmek istersek aşağıdaki kodu yazmamız gerekir. DELETE FROM table_name WHERE id = 10; SELECT komutu ile veritabanımızı okursak 10. satırın silindiğini göreceğiz. Tekrar INSERT INTO ile Devamı…

SQL Logo

SQL UPDATE İfadesi Nasıl Kullanılır

SQL UPDATE komutu ile arkadaşlar, mevcut veritabanınızdaki verileri güncelleyebilirsiniz. Bu sayede veri silip yeni veri eklemeden direk veritabanınızdaki hücreleri düzenleyebilirsiniz. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, … WHERE condition; Örnek veritabanımızdaki tablomuzdaki bir satırdaki hücreyi değiştirmek istersek; id sinif type price location 1 Devamı…

SQL Logo

SQL NULL Değerler Nasıl Kullanılır?

SQL veritabanında her sutuna veri yazmak istemeyebiliriz. Bu durumda bazı sutunlar “null” değerini alacaktır. Bu null değerindeki sutunları görmek için aşağıdaki gibi bir ifade kullanılır. NULL değeri, sıfır değerinden veya boşluk içeren bir alandan farklıdır. NULL değeri olan bir alan, kayıt oluşturma sırasında boş bırakılan alandır. NULL değerleri, =, <veya Devamı…