Çatışma teorisi

Toplumsal Çatışmanın Temelinde Yatan Dinamikler: Çatışma Teorisi

Toplumsal çatışmalar, her zaman var olmuş ve var olmaya devam edecek olan bir gerçekliktir. Bu çatışmaların temelinde yatan dinamikler ise, çatışma teorisi tarafından incelenmektedir. Çatışma teorisi, toplumdaki farklı sosyal sınıfların çıkarlarının farklı olduğunu ve bu çıkarların zaman zaman çatışmaya sebep olduğunu savunur. Bu çatışmalar, toplumun yapısını etkileyen önemli bir faktördür Devamı…

Feminist Teorinin Önemi

Feminist teori, toplumda var olan cinsiyet eşitsizliklerine odaklanan bir sosyal teoridir. Bu teori, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği savunur. Aynı zamanda, cinsiyet rollerinin ve cinsiyetçi stereotiplerin yarattığı ayrımcılık ve baskıların da ortadan kaldırılması gerektiğini vurgular. Feminist teori, toplumun kadınlar ve erkekler arasında eşitlik Devamı…

Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig, Karahanlı Türkçesi’nde yazılmış bir eserdir ve Türk edebiyatının en önemli klasik eserlerinden biridir. Eserin yazarı Yusuf Has Hacib’dir ve 1070-1071 yılları arasında yazılmıştır. Kutadgu Bilig, bir ahlak kitabı olarak kabul edilir ve insanların nasıl yaşaması gerektiği hakkında öğütler verir. Kitapta yer alan kavramlar arasında adalet, dürüstlük, sevgi, hoşgörü, Devamı…

Düalizm Nedir ?

Düalizm felsefi bir kavramdır ve Descartes tarafından öne sürülmüştür. Descartes, insanların sadece fiziksel makineler olup olmadığına ilişkin bir soru sormuştur. Bu soruya verdiği yanıt ise hayır olmuştur. Descartes, insanların hem maddeden oluşan bedenlere sahip olduklarını hem de maddesiz zihinlere sahip olduklarını iddia etmiştir. Descartes’e göre, hayvanlar sadece fiziksel makinelerdir ve Devamı…

Araştırmacılardan Büyük Keşif! İlkel Bir Balık Türünde Dünyanın En Eski Kalbi Bulundu

Gogo balığı, yaklaşık 380 milyon yıl önce yaşamış bir türdür ve ilginç bir şekilde korunmuş fosilleri nedeniyle paleontologlar tarafından sıklıkla incelenir. Geçtiğimiz yıllarda, İsviçreli bir araştırma ekibi tarafından keşfedilen bir gogo balığı fosili, bilim camiasında büyük heyecan yarattı çünkü kalbinin neredeyse tamamı korunmuştu. Bu kalıntılar, gogo balığının kalp kaslarının yanı Devamı…

Tabiat Ana (Ana Tanrıça) miti

Türk mitolojisinin en önemli figürlerinden biri olan Tabiat Ana, tıpkı dünya yaratılışı efsanesinde olduğu gibi bütün Türk boylarında ortak bir inanç olarak yer almaktadır. Tabiat Ana, Türklerin yaşadığı coğrafyaya özgü pek çok sembolü de bünyesinde barındırmaktadır. Tabiat Ana, tıpkı birçok diğer mitolojide olduğu gibi doğurganlık, bereket, verimlilik, hayatın yenilenmesi gibi Devamı…

Eğitim ve Felsefe İlişkisi

Eğitim ve Felsefe İlişkisi Eğitim, felsefe ve birey ekseninde birleştirici bir değer olan bilgi ve onun üretimi ve eğitimin yapıcı ve onarıcı görevleri arasında önde gelen parametrelerdir. Her disiplinin ana ekseninde yer aldığı gibi eğitimin de merkezinde onun felsefesinin yer alması gerektiği bilinmektedir. İnsanın deneyüstü yani aşkın merak anlayışını betimleyen Devamı…

Türk mitolojisindeki popüler mitler ve efsaneler

Türk mitolojisi, binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Türk halklarının zengin kültür mirasının bir parçasıdır. Türk mitolojisinde, pek çok mit ve efsane bulunmaktadır. Bu yazıda, Türk mitolojisindeki popüler mitler ve efsaneler hakkında bilgi vereceğiz. Alp Er Tunga: Alp Er Tunga, Türk mitolojisinde önemli bir kahramandır. Hikayelerine göre, Alp Er Tunga Devamı…

Şahmaran Hikayesi

Şahmaran destanı, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan bir hikayedir. Adını “şah” (kral) ve “maran” (yılan) kelimelerinin birleşmesinden alan Şahmaran, yarım insan yarım yılan bir varlık olarak tasvir edilir. Şahmaran’ın bir diğer özelliği ise insanlara şifa verme gücüdür. Destanın başlangıcında, bir kralın oğlu varken doğan bir kız çocuğu, ailesi Devamı…

Şamanizm Nedir ?

 Şamanizm, dünyanın en eski inanç sistemlerinden biridir ve doğal dünya, insanlar ve ruhlar arasındaki bağı vurgular. Bu inanç sistemi, özellikle Asya ve Kuzey Amerika yerli halkları arasında yaygın olarak bulunur, ancak dünya genelinde farklı kültürlerde de görülür. Bu blog yazısında, Şamanizm’in ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve modern dünyada nasıl kullanılabileceğini Devamı…