Eğitim ve Felsefe İlişkisi

Eğitim ve Felsefe İlişkisi Eğitim, felsefe ve birey ekseninde birleştirici bir değer olan bilgi ve onun üretimi ve eğitimin yapıcı ve onarıcı görevleri arasında önde gelen parametrelerdir. Her disiplinin ana ekseninde yer aldığı gibi eğitimin de merkezinde onun felsefesinin yer alması gerektiği bilinmektedir. İnsanın deneyüstü yani aşkın merak anlayışını betimleyen Devamı…

Şamanizm Nedir ?

 Şamanizm, dünyanın en eski inanç sistemlerinden biridir ve doğal dünya, insanlar ve ruhlar arasındaki bağı vurgular. Bu inanç sistemi, özellikle Asya ve Kuzey Amerika yerli halkları arasında yaygın olarak bulunur, ancak dünya genelinde farklı kültürlerde de görülür. Bu blog yazısında, Şamanizm’in ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve modern dünyada nasıl kullanılabileceğini Devamı…

Öğretmen Adaylarının Araştırma Becerileri ve Literatür Taramaları

Dünyanın ve ülkemizin gelişmesi, teknolojik buluşlar ve yenilikler hayatın birçok unsurunun yeniden gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin geleneksel olarak bilinen sorumluluklarının ve özelliklerinin de değişmesi gerekmektedir. Öğretmenler, öğrencilerine bu becerileri aktarmaya çalışırken, 21. yüzyıl becerilerini de önemsemeli ve benimsemelidir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip olması gereken bazı bilgi, beceri ve Devamı…

Hayatın anlamı ve amacı nedir?

Hayatın anlamı doğumdan başlayan ve ölüme kadar giden süre olarak tanımlanır. Hayatın biyolojik bir süreçten daha fazla olduğunu savunan filozoflar kendi düşüncelerini ve teorilerini ortaya koymuştur. Aristoteles’in Metafizik adlı eseri, “Bütün insanlar, doğal olarak bilmek isterler.” diye başlar[1] İnsanlar doğası gereği meraklı canlılardır ve doğal olarak soru sorarak hayatın anlamını Devamı…

Tasarım Odaklı Düşünce

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Nedir

Tasarım Odaklı Düşünce, problemleri çözmek için çözüm tabanlı bir yaklaşım sunan bir tasarım metodolojisidir. Kötü tanımlanmış ya da bilinmeyen karmaşık sorunların üstesinden gelmek, insani ihtiyaçları anlayarak, problemi insan merkezli yollarla yeniden çerçevelendirerek, beyin fırtınası oturumlarında birçok fikir yaratarak ve uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek son derece yararlıdır prototip ve test aşamasında. Devamı…

Zihin Haritalama

Zihin Haritalama Yöntemi Nedir

Zihin haritalama, bilgiyi toplamak ve beyninizden dışarı çıkarmak için oldukça etkili bir yoldur. Zihin haritalama, fikirlerinizi tam anlamıyla “aktaran” bir not alma aracıdır. Tüm Zihin Haritalarının ortak noktaları vardır. Merkezden yayılan ve basit, beyin dostu kavramlara göre çizgiler, semboller, kelimeler, renk ve görüntüler kullanan doğal bir organizasyon yapısına sahiptirler. Zihin Devamı…