Daha önce dosya adresi olan bir resmi C# uygulamamız ile Excel‘ e göndermiştik. Bir picturebox nesnemizin imagelocation özelliğinden dosya adresini okuayarak Excel’ e aktarmıştık. Şimdi ise dosya adresini bilmediğimiz bir picturebox nesnemizde bulunan resmi image özelliğinden okuyarak Excel’ e aktaracağız arkadaşlar.

Bunun için ilk önce EPPLUS Excel kütüphanesini yüklemeliyiz. Visual Studio programında Project sekmesinde Nuget Manager’ a girerek EPPLUS yazın ve yükleyin.

C# Nuget EPPLUS Office Open XML

C# Nuget EPPLUS Office Open XML

C# ile Excel’ e resim eklemek için C# kodunu aşağıda bulabilirsiniz.

// www.kaizen40.com

using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

using System.Drawing;
using OfficeOpenXml.Drawing;
using OfficeOpenXml;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      pictureBox1.DragEnter += PictureBox1_DragEnter;
      pictureBox1.DragDrop += PictureBox1_DragDrop;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.AllowDrop = true;
    }

    private void PictureBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
      {
        e.Effect = DragDropEffects.All;
      }
      else
      {
        e.Effect = DragDropEffects.None;
      }
    }

    private void PictureBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      string[] s = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false);

      for (int i = 0; i < s.Length; i++)
      {
        var iSize = new FileInfo(s[i]).Length;
        pictureBox1.ImageLocation = s[i];
      }
    }

    private void BtnExcel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ExcelPackage ExcelPkg = new ExcelPackage();
      ExcelWorksheet wsSheet1 = ExcelPkg.Workbook.Worksheets.Add("Sheet1"); // yeni sheet oluştur
      //ExcelWorksheet wsSheet1 = ExcelPkg.Workbook.Worksheets[1]; // mevcut 1.sayfayı aç

      wsSheet1.Cells[1,1].Value = "www.kaizen40.com";

      //Image img = Image.FromFile(@"C:\Users\***\Desktop\test.jpg");
      ExcelPicture pic = wsSheet1.Drawings.AddPicture("Sample", pictureBox1.Image);
      pic.SetPosition(1, 0, 1, 0);
      //pic.SetPosition(PixelTop, PixelLeft); 
      pic.SetSize(Height, Width);
      //pic.SetSize(40); 
      wsSheet1.Protection.IsProtected = false;
      wsSheet1.Protection.AllowSelectLockedCells = false;
      ExcelPkg.SaveAs(new FileInfo(@"C:\Users\" + Environment.UserName + @"\Desktop\New.xlsx"));
    }
  }
}

Burada picturebox.image okunarak belirlediğimiz bir adreste excel’ in içindeki belirlediğimiz bir hücreye resim eklendikten sonra masaüstümüze kaydedilmektedir. Umarım işinize yarar. İyi çalışmalar.

C# ile Excel Hücresine Resim Yükleme

C# ile Excel Hücresine Resim Yükleme


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.