Daha önce DHT22 Sıcaklık Nem sensörünü kullanarak Arduino ile sıcaklık ve nem bilgisini okumuştuk. Şimdi bu uygulamamızda 2 dijit 7 segmentli display ile bu sıcaklık bilgisini bilgisayardan bağımsız olarak görmeyi deniyeceğiz. Buna ek olarak da belirlediğimiz üst limit sıcaklık değerini aştığında uyarı vermesini sağlayacağız.

Devre şemasını merak edenler için daha önceki yazılarımızda kullandığımız 2 dijitli 7 segmentli display devresinin aynısı. Sadece buna ek olarak bir BDX53C transistörlü çıkış daha ekledim. Uyarıyı +24VDC olarak alabilmek için. Siren veya Buzzer bağlayabilirsiniz.

Arduino Double Segmentli Display Devre Şeması

Arduino Double Segmentli Display Devre Şeması

Bu uygulamada Arduino Uno kullandığımız için uno’ ya uygun bir shield tasarladım. Aşağıda baskı devresini görebilirsiniz.

DHT11 sensorü için Arduino Shield Baskı Devresi

DHT22 sensorü için Arduino Shield Baskı Devresi

Arduino Programını incelediğinizde 3 blok göreceksiniz. İlk blok sensörden gelen bilgilerin okunduğu blok belirli bir zaman aralığında okunuyor. İkinci blokta üst limit sıcaklık değerimiz kontrol ediliyor. Üçüncü blokta ise sıcaklık bilgisini displaylere yazmak için tarama sisteminde segmentlerin ledleri ve displayler truth table‘ a göre yakıp söndürülmektedir.

/* 
www.kaizen40.com

2 digit 7 segmentli display

alt soldan başlayarak
1: c
2: dp(nokta)
3: e
4: d
5: g
6: f
7: ds1 (1.digit ortak katot)
8: ds2 (2.digit ortak katot)
9: b
10: a

// Sensor library https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
// DHT22 library https://playground.arduino.cc/Main/DHTLib

// datasheet https://learn.adafruit.com/dht/downloads

*/

//**************** SENSOR ATAMALARI *****************//
#include "DHT.h"       // kütüphaneyi ekle

#define DHTPIN 2       // haberleşme pini
#define DHTTYPE DHT22     // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);   // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino

String number = "00";

float hum;          // nem bilgisi
float temp;          // sıcaklık bilgisi

//**************** DISPLAY ATAMALARI *****************//
// 7 segmentli dipslay Arduino pin bağlantıları
//             a, b, c, d, e, f, g
const int segmentPin[7] = {7, 8, 3, 5, 6, 9, 4};
const int nDisplayPin[2] = {11, 10}; // dipslay ortak katodu

// a, b, c, d, e, f, g
int sayi[10][7] = {  // satır, sutun
 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 0
 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 1
 {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, // 2
 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, // 3
 {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, // 4
 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, // 5
 {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, // 6
 {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 7
 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 8
 {1, 1, 1, 0, 0, 1, 1} // 9
};

//***************** DIGER ATAMALARI ******************//
unsigned long oldTime;
const int siren = 12;
float upperLimit = 28;                // üst limit sıcaklık değeri

//****************** EKRANI TEMİZLE ******************//
void ekrani_temizle()
{
 for (int i = 0; i <= 7; i++)
 {
  digitalWrite(segmentPin[i], LOW);
 }
 
 for (int i = 0; i <= 2; i++)
 {
  digitalWrite(nDisplayPin[i], LOW);
 }
}

//***************** KONFİGURASYONLAR *****************//
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 delay(500);
 dht.begin();
 
 // pinleri çıkış olarak ayarla
 for (int i = 0; i <= 7; i++)
 {
  pinMode(segmentPin[i], OUTPUT);
 }
 
 for (int i = 0; i <= 2; i++)
 {
  pinMode(nDisplayPin[i], OUTPUT);
 }

 pinMode(siren, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);

 digitalWrite(siren, LOW);
 digitalWrite(13, LOW);
}

//********************* ANA PROGRAM ******************//
void loop()
{
 if((millis() - oldTime) > 3000)          // 3 sn de bir sensoru okuma yap
 { 
  oldTime = millis();
  
  hum = dht.readHumidity();            // nem bilgisini oku
  temp = dht.readTemperature();          // sıcaklık bilgisini oku
  
  number = (String)(round(temp));         // yuvarla ve kırpmak için stringe çevir
  
  //Serial.println("Sıcaklık: " + (String)temp + " Celcius" + ", Nem: %" + (String)hum);
 }
 
 // sıcaklık değeri üst limitten fazla ise
 if (round(temp) >= upperLimit)
 {
  digitalWrite(siren, HIGH);           // sireni çal
  delay(250);
  digitalWrite(siren, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(siren, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(siren, LOW);
  delay(250);
 }
 else
 {
  digitalWrite(siren, LOW);            // sireni kapat
 }

 // tarama yap, toplam tarama süresi 0,5 sn
 for ( int t = 0; t < 25; t++)
 {
  // 1. dijiti göster
  digitalWrite(nDisplayPin[0], LOW);       // 1. dipslay pasif
  digitalWrite(nDisplayPin[1], HIGH);       // 2. dipslay aktif
   
  for (int j = 0; j <= 7; j++)          // segmentler
  {
   // sıcaklık bilgisinin ilk dijitini ilk displayde göster
   digitalWrite(segmentPin[j], sayi[((String)number[0]).toInt()][j]);
  }
  delay(9);
  ekrani_temizle();                // çıkışları sıfırla
  delay(1);
  
  // 2. dijiti göster
  digitalWrite(nDisplayPin[0], HIGH);       // 1. dipslay aktif
  digitalWrite(nDisplayPin[1], LOW);       // 2. dipslay pasif
   
  for (int j = 0; j <= 7; j++)          // segmentler
  {
   // sıcaklık bilgisinin ikinci dijitini ikinci displayde göster
   digitalWrite(segmentPin[j], sayi[((String)number[1]).toInt()][j]);
  }
  delay(9);
  ekrani_temizle();                // çıkışları sıfırla
  delay(1);
 }
}

Bol kodlamalar,


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.