Feminist Teorinin Önemi

Feminist teori, toplumda var olan cinsiyet eşitsizliklerine odaklanan bir sosyal teoridir. Bu teori, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği savunur. Aynı zamanda, cinsiyet rollerinin ve cinsiyetçi stereotiplerin yarattığı ayrımcılık ve baskıların da ortadan kaldırılması gerektiğini vurgular. Feminist teori, toplumun kadınlar ve erkekler arasında eşitlik Devamı…