Valfler, pnömatik sistemde hareket ederken basınç, oran ve hava miktarını kontrol eden bir dizi bileşenden biridir. Valflerin işlevi, basınç ortamının basıncını veya akış hızını kontrol etmektir. Tasarıma bağlı olarak, bunlar aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

1.Yön kontrol valfleri
    -Giriş / sinyal elemanları
    -İşleme elemanları
    -Kontrol elemanları
2.Çek valfler
3.Akış kontrol valfleri
4.Basınç kontrol valfleri
5.Vanaları kapat

Yön kontrol valfleri

Yön kontrol valfı, sinyalleri üreterek, hava akışını keserek veya yönlendirerek hava sinyallerinin geçişini kontrol eder.

Bir valfi tanımlamak için aşağıdakilerle ihtiyaç duyar:

  1. Port sayısı: Hortum bağlantı sayısı 2-port, 3-port, 4-port vs.
  2. Pozisyonu: Valfin kendi içindeki oda sayısıda diyebiliriz. 2 veya 3 pozisyonlu olabilir.
  3. Tetikleme Metodu: Hava uyarılı, Selenoid, mekanik, manuel
  4. Geri çekilme Metodu: Yaylı, havalı vs.

Bir sinyal elemanı olarak yön kontrol valfi, örneğin bir silindirin piston kolu konumunu tespit etmek için aşağıdaki gibi bir roller kollu valf kullanılabilir.

Mekanik pnöamtik switch
Mekanik pnöamtik switch

Bir işleme elemanı olarak, yön kontrol valfı, alınan sinyal girişlerine bağlı olarak sinyalleri yönlendirir veya iptal eder.

3/2 Yöne Kontrol Valfi
3/2 Yöne Kontrol Valfi, Hava Uyarılı, Geri dönüş Yaylı

Bir kontrol elemanı olarak, yön kontrol vanası, güç bileşeni gereksinimlerine uyacak şekilde gereken miktarda hava tedarik etmelidir.

5/2 Çift Hava Uyarılı Yön Kontrol Valfi

Çek Valfler

Geri dönüşsüz valf (non-return valve), bir sinyalin cihazdan bir yönde akmasına ve diğer yönde de akışın bloke olmasına izin verir. Diğerleri arasında bu prensip, veya valflerinde veya hızlı egzoz valflerinde uygulanır. Diğer valf tiplerinin temel bir elemanı şeklindeki geri dönüşsüz valf, aşağıdaki resimde yer alan kırık bir taslakta gösterilmektedir.

Geri Dönüşsüz Valfler
Geri Dönüşsüz Valfler

Akış kontrol valfi

Akış kontrol valfı, havanın akış hızını azaltmak ve dolayısıyla sinyal akışını kontrol etmek için havayı belirli bir yönde kısıtlar veya kısar. İdeal olarak, sınırlayıcının tamamen açıktan tamamen kapalı olmasına sınırsızca değişkenlik göstermesi mümkün olmalıdır. Akış kontrol valfi, çalışma elemanına mümkün olduğunca yakın monte edilmeli ve uygulamanın gerekliliklerine uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Akış kontrol vanası bir çek valf ile donatıldıysa, akış kontrol fonksiyonu tek yönde tam serbest akış ile tek yönlüdür.

Akış Kontrol Valfleri
Akış Kontrol Valfleri

Basınç Sınırlama Valfleri

Basınç kontrol valfleri pnömatik sistemlerde kullanılır. Üç ana grupta toplanır:

  • Basınç sınırlama vanaları
  • Basınç ayar valfleri
  • Basınç dizi valfleri

Basınç sınırlama valfleri, alıcı basıncının sınırlı olması, emniyet için ve sistemin besleme basıncının doğru basınca ayarlanması için kompresörün yukarı akış tarafında kullanılır. Basınç ayar valfi, sistemdeki herhangi bir basınç dalgalanmasından bağımsız olarak basıncı sabit tutar. Valf, basıncı dahili bir diyafram aracılığıyla düzenler. Bir kontrol sisteminin ilerlemesi için basınca bağımlı bir sinyal gerektiğinde, basınç sekansı valfı kullanılır.

Uygulanan kontrol sinyali ayarlanan basınca ulaştığında, bu noktaya dahil olan 3/2-yollu vana çalıştırılır. Tersine, kontrol sinyali ayarlanan basıncın altına düştüğünde valf tersine döner.

Zamanlayıcı valfler

Çeşitli elemanların kombine fonksiyonları, yeni bir işlev üretebilir. Tek yönlü bir akış kontrol valfinin, bir rezervuarın ve bir 3/2-yönlü yön kontrol valfinin kombinasyonu olan zaman geciktirme valfi tasarlanmıştır.

Zamanlayıcı Valfler
Zamanlayıcı Valfler

Kısma vidasının ayarına bağlı olarak, hava haznesine her zaman birim başına daha büyük veya daha az miktarda hava akar. Gerekli kontrol basıncı oluştuğunda, valf akışa geçer. Bu anahtarlama konumu, kontrol sinyali uygulandığı sürece korunur.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.