SQL Logo

SQL AND, OR, NOT Operatörler Nasıl Kullanılır

SQL dilinde bir takım operatörlerden daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Bunların en sık kullanılan AND, OR ve NOT operatörlerinin nasıl kullanılacağına değinelim. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. AND Syntax SELECT column1, column2, … FROM table_name WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 …; OR Syntax SELECT column1, column2, … FROM table_name WHERE condition1 Devamı…