SQL Logo

SQL MIN MAX Fonksiyonları Nasıl Kullanılır

SQL MIN MAX fonksiyonları seçilen sutunlardaki minimum ve maksimum değerleri bulmak için kullanılır. Yazım şekli aşağıdaki gibidir. MIN() Syntax SELECT MIN(column_name) FROM table_name WHERE condition; MAX() Syntax SELECT MAX(column_name) FROM table_name WHERE condition; Örnek olarak; aşağıdaki sql kod diziminde bir tablodaki uzunluk sutunundaki en kısa ve en uzun değerleri geri Devamı…