SQL Logo

SQL INSERT INTO İfadesi Nasıl Kullanılır

SQL INSERT INTO deyimi bir tabloya yeni kayıtlar eklemek için kullanılır. INSERT INTO ifadesini iki şekilde yazmak mümkündür. İlk yöntem, hem sütun adlarını hem de eklenecek değerleri belirtir: INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …) VALUES (value1, value2, value3, …); Tablonun tüm sütunları için değer ekliyorsanız, SQL sorgusunda sütun adlarını Devamı…

C# SQL INSERT INTO, Server’a Log Atmak

Bu yazımızda C# SQL INSERT komutunu SQL Server’ da oluşturduğumuz database’ e C# daki bir uygulamamızdan nasıl log atılır onu öğreneceğiz. İlk önce bağlantımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için server adresini, database ismini varsa kullanıcı adı ve şifrenizi içeren connection string‘ inizi oluşturun. Daha sonra INSERT INTO komutu ile database içersindeki tablonun Devamı…