SQL Logo

SQL DELETE İfadesi Nasıl Kullanılır

SQL DELETE ifadesini veritabanınızdaki kayıtları silmek için kullanabilirsiniz. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. DELETE FROM table_name WHERE condition; Örnek veritabanı tablomuzdaki id = 1o satırını silmek istersek aşağıdaki kodu yazmamız gerekir. DELETE FROM table_name WHERE id = 10; SELECT komutu ile veritabanımızı okursak 10. satırın silindiğini göreceğiz. Tekrar INSERT INTO ile Devamı…