Python List Nasıl Kullanılır

Python List kullanımını öğrenerek devam ediyoruz arkadaşlar. List kavramını dizi (array) olarak düşünebilirsiniz. Belirli tipteki değişkenleri yada değerleri tutmaya yarar. Virgül ile ayırarak list oluşturabilirsiniz. >>> renkler = [“mavi”, “beyaz”, “yesil”] >>> renkler [‘mavi’, ‘beyaz’, ‘yesil’] >>> sayilar = [1, 4, 52, 62] >>> sayilar [1, 4, 52, 62] >>> Devamı…