Python Girintiler ve Sözdizimi Nedir

Python Girintiler, bazı programlama dillerinde komutun bittiğini gösteren karakterler kullanılır. Bu sayede yüzlerce satırdan oluşan kodunuzu tek bir satırda birleştirebilirsiniz. Python’ da ise bu durum geçerli değildir. Yalın bir dile sahip olduğundan satırın nerede bittiği program bloklarının nerede başladığıyla alakalı belirteçleri python girintilerle (identations) yapılmaktadır. Python girintiler sözdizimine sahiptir. Örneğin aşağıdaki Devamı…