Piaget’in Korunum İlkesi

Piaget’in Korunum İlkesi, bilişsel gelişim teorisinde önemli bir kavramdır. Bu ilkeye göre, nesnelerin şekli, boyutu, hacmi veya kütlesi değişse bile, miktarı aynı kalır. Yani, bir nesnenin fiziksel özellikleri değişse bile, bu özelliklerden bağımsız olarak miktarı aynı kalır. Bu ilke, Piaget’in çocukların nesneleri anlamaları sürecindeki davranışları ve düşünceleri incelemesinden ortaya çıkmıştır. Devamı…