Öğretmen ve öğreten arasındaki farklar

Öğretmen ve öğreten kavramları arasındaki farklılıklar

Öğretmenlik ve öğreten kavramları, eğitimde oldukça önemli rolleri olan iki terimdir. Her ikisi de öğrencilere bilgi aktarmayı amaçlayan, ancak farklı perspektiflerden yaklaşan terimlerdir. Öğretmenlik, öğretmenin disiplinleri, müfredatı ve öğrencileri anlamak için önceden tasarlanmış öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaya odaklanan bir kavramdır. Öğretmenler, müfredatın öğrencilere etkili bir şekilde Devamı…