Erken Çocukluk Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Aracılığıyla Sürdürülebilirlik için Eğitim ile İlgili Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesi

Bu yazı, Türk erken çocukluk öğretmenlerinin sürdürülebilirlik için eğitim konusundaki mesleki gelişimlerini medya okuryazarlığı aracılığıyla desteklemek için gerçekleştirilen bir mesleki gelişim müdahale çalışmasının bulgularını özetlemektedir. Çalışmada, Analiz et, Tasarla, Geliştir, Uygula ve Değerlendir başlıklarını içeren ADGUD Yaklaşımı temelinde bir mesleki gelişim programı hazırlanmış ve 4 okul öncesi öğretmeni bu programa Devamı…