Öğretmen Adaylarının Araştırma Becerileri ve Literatür Taramaları

Dünyanın ve ülkemizin gelişmesi, teknolojik buluşlar ve yenilikler hayatın birçok unsurunun yeniden gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin geleneksel olarak bilinen sorumluluklarının ve özelliklerinin de değişmesi gerekmektedir. Öğretmenler, öğrencilerine bu becerileri aktarmaya çalışırken, 21. yüzyıl becerilerini de önemsemeli ve benimsemelidir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip olması gereken bazı bilgi, beceri ve Devamı…