Küçük Albert Deneyi ve Fobilerin Koşullanma Süreci

Psikoloji tarihinde en tartışmalı deneylerden biri olan Küçük Albert deneyi, korkunun doğal bir tepki mi olduğu yoksa öğrenilebilir ve kazandırılabilir bir deneyim mi olduğunu anlamak için gerçekleştirilmiştir. John B. Watson ve Rosalie Rayner tarafından Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan deneyin kahramanı 8 aylık bir bebek olan Albert’ti. Deneyde Albert’e beyaz bir Devamı…