Eğitim ve Öğretimdeki farklılıklar

Eğitim ve öğretim arasındaki farklılıklar

Eğitim ve öğretim kavramları benzer gibi görünse de aslında farklı anlamlara gelmektedir. Eğitim, bir kişinin bireysel gelişimini artırmak için kullanılan kapsamlı bir kavramdır. Öğretim ise, öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve bir öğretmenin bir öğrenciye bilgi ve becerilerini aktarmasıdır. Aşağıda eğitim ve öğretim arasındaki farklılıkları açıklayan bazı örnekler bulabilirsiniz: Hedef: Eğitim, Devamı…

Eğitim ve Felsefe İlişkisi

Eğitim ve Felsefe İlişkisi Eğitim, felsefe ve birey ekseninde birleştirici bir değer olan bilgi ve onun üretimi ve eğitimin yapıcı ve onarıcı görevleri arasında önde gelen parametrelerdir. Her disiplinin ana ekseninde yer aldığı gibi eğitimin de merkezinde onun felsefesinin yer alması gerektiği bilinmektedir. İnsanın deneyüstü yani aşkın merak anlayışını betimleyen Devamı…