Python Kaçış Parametreleri Nedir, Nasıl Kullanılır

Python kaçış parametreleri kullanımı. Karakterl dizilerinin tanımlanması için tırnak “ yada kesme ‘ işareti kullanılır. Bu işaretler karakter dizilerinin nerde başladığını ve bittiğini bize söyler. Örneğin aşağıdaki kodu işletirsek hata alırız. >>> “Merhaba,” Python “kullananlar” SyntaxError: geçersiz sözdizimi Burada iki tırnak işareti arasındaki “Merhaba, ” kelimesi karakter dizisi olarak algılandı Devamı…