Diyot Sembolü

Diyot (Diode) Nedir, Nerelerde Kullanılır

Diyot, anot ve katot adı verilen iki elektrotlu özel bir elektronik komponenttir. Diyotların çoğu silikon, germanyum veya selenyum gibi yarı iletken malzemelerden yapılır. Bazı diyotlar, düşük basınçta saf bir element gazı ile boşaltılan veya doldurulmuş bir odadaki metal elektrotlardan oluşur. Diyotlar doğrultucular, sinyal sınırlayıcıları, voltaj regülatörleri, anahtarlar, sinyal modülatörleri, sinyal Devamı…