C Sharp

OpenFileDialog İle Dosya Adedi Nasıl Bulunur – C#

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda bir klasörün içinde bulunan dosyaların adedini bulup ekranda gösterdiğimiz bir c# kodunu sizlerle paylaşacağım. using (var fbd = new FolderBrowserDialog()) { DialogResult result = fbd.ShowDialog(); if (result == DialogResult.OK && !string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath)) { string[] files = Directory.GetFiles(fbd.SelectedPath); System.Windows.Forms.MessageBox.Show(“Files found: ” + files.Length.ToString(), “Message”); } } Umarım faydalı Devamı…

Dosya Adresleri Okuma İşlemi Nasıl Yapılır – C#

Evet arkadaşlar bu yazımızda C# dilinde windows ortamında bulunan dosya adresleri okuma işlemini sürükle bırak yaparak listbox‘ ta sırayla ekleyen bir uygulama yapacağız. Aşağıdaki gibi gayet basit bir form üzerinde listbox koyun. listBox1.DragDrop, listBox1.DragEnter ve listBox1.AllowDrop = true özelliklerini ekledikten sonra kodlarımızı aşağıdaki gibi yazıyoruz. // www.kaizen40.com using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApp1 { public Devamı…