SQL UPDATE İfadesi Nasıl Kullanılır

SQL UPDATE komutu ile arkadaşlar, mevcut veritabanınızdaki verileri güncelleyebilirsiniz. Bu sayede veri silip yeni veri eklemeden direk veritabanınızdaki hücreleri düzenleyebilirsiniz. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE condition;

Örnek veritabanımızdaki tablomuzdaki bir satırdaki hücreyi değiştirmek istersek;

idsiniftypepricelocation
1Akare50üst
2Aüçgen20üst
3Düçgen60alt
4Cüçgen20sağ
5Caltıgen30üst
6Cdaire54sağ
7Cdaire95çapraz
8Akare26ön
9Dkare48ön
10Edaire51ön
11Ddaire62çapraz
12Fdaire54arka
13Düçgen13sol
14Füçgen65arka
15Fkare65sol
16Akare75ön
UPDATE table_name SET sinif = 'K' WHERE id = 9;

Yukarı kodda id = 9 olan satırdaki sinif sutununu ‘K’ olarak değiştirmesini istedik. SELECT * FROM table_name komutu ile listeyi dökmek istersek aşağıdaki sonucu alırız.

idsiniftypepricelocation
1Akare50üst
2Aüçgen20üst
3Düçgen60alt
4Cüçgen20sağ
5Caltıgen30üst
6Cdaire54sağ
7Cdaire95çapraz
8Akare26ön
9Kkare48ön
10Edaire51ön
11Ddaire62çapraz
12Fdaire54arka
13Düçgen13sol
14Füçgen65arka
15Fkare65sol
16Akare75ön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.