SQL SELECT TOP İfadesi Nasıl Kullanılır?

SELECT TOP ifadesi, döndürülecek kayıt sayısını belirtmek için kullanılır. SELECT TOP ifadesi, binlerce kayıt içeren büyük tablolarda kullanışlıdır. Çok sayıda kaydın iade edilmesi performansı etkileyebilir.

Not: Tüm veritabanı sistemleri SELECT TOP ifadesini desteklemez. MySQL, sınırlı sayıda kayıt seçmek için LIMIT deyimini desteklerken, Oracle ROWNUM özelliğini kullanır.

SQL Server / MS Access Syntax:

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition;

MySQL Syntax:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT number;

Oracle Syntax:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Örnek olarak; aşağıdaki kodu çalıştırırsanız veritabanınızdaki ilk 5 veriyi getirecektir.

SELECT TOP 5 * FROM table_name;

Aşağıdaki kodda aynı şekilde size en baştan 5 satıra kadar olan verileri döndürecektir.

SELECT * FROM table_name LIMIT 5;

Aşağıdaki kodda yukarıdaki gibi aynı sonucu döndürecektir.

SELECT * FROM table_name WHERE ROWNUM <= 3;

Aşağıdaki kod ise veritabanınızdaki yüzdelik dilime göre verileri getirmektedir. Yani verilerin %50 sini (yarısını) getir.

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM table_name;

Umarım faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.