SELECT TOP ifadesi, döndürülecek kayıt sayısını belirtmek için kullanılır. SELECT TOP ifadesi, binlerce kayıt içeren büyük tablolarda kullanışlıdır. Çok sayıda kaydın iade edilmesi performansı etkileyebilir.

Not: Tüm veritabanı sistemleri SELECT TOP ifadesini desteklemez. MySQL, sınırlı sayıda kayıt seçmek için LIMIT deyimini desteklerken, Oracle ROWNUM özelliğini kullanır.

SQL Server / MS Access Syntax:

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition;

MySQL Syntax:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT number;

Oracle Syntax:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Örnek olarak; aşağıdaki kodu çalıştırırsanız veritabanınızdaki ilk 5 veriyi getirecektir.

SELECT TOP 5 * FROM table_name;

Aşağıdaki kodda aynı şekilde size en baştan 5 satıra kadar olan verileri döndürecektir.

SELECT * FROM table_name LIMIT 5;

Aşağıdaki kodda yukarıdaki gibi aynı sonucu döndürecektir.

SELECT * FROM table_name WHERE ROWNUM <= 3;

Aşağıdaki kod ise veritabanınızdaki yüzdelik dilime göre verileri getirmektedir. Yani verilerin %50 sini (yarısını) getir.

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM table_name;

Umarım faydalı olmuştur.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.