SQL Nedir (Structured Query Language), ilişkisel veritabanlarını yönetmek ve bunların içindeki veriler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılan standartlaştırılmış bir programlama dilidir. İlk olarak 1970’lerde yaratılan SQL, analitik sorguları kurmak ve çalıştırmak isteyen veri entegratörleri ve veri analistleri yazan geliştiriciler tarafından geliştirilmiş ve veri yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

SQL’ den önce veriler basit bir note defteri gibi yerlerde saklanmaktaydı. Bazı uygulamalarımda basit olmasından dolayı bu yöntemi hala kullanmaktayım. Fakat veri boyutu arttıkça performans açısından sorunlarla karşılaşılmıştır. Çünkü note defteri gibi uygulamalarda veriyi seçmek için 1. sıradan sorgulamaya başlanır ve eğer veriniz 500.000 ninci sırada ise oraya kadar sorgulama yapılır. Bu şekilde çalışma sistemi RAM de çok yer kaplayacağından performans olarak çok ağır kalacaktır. Bu sorunu çözmek için ilişkisel veri tabanı sistemleri ortaya çıkmıştır. İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerine örnek olarak SQL Server, MYSQL, Oracle gibi veritabanları örnek olarak gösterilebilir.

SQL Avantajları

 • Kullanıcıların ilişkisel veritabanı yönetimi sistemlerindeki verilere erişmesine izin verir.
 • Kullanıcıların verileri tanımlamasına izin verir.
 • Kullanıcıların bir veritabanındaki verileri tanımlamalarını ve bu verileri değiştirmelerini sağlar.
 • SQL modüllerini, kütüphaneleri ve ön derleyicileri kullanarak diğer dillerin içine gömülmesine izin verir.
 • Kullanıcıların veritabanı ve tablo oluşturup bırakmalarını sağlar.
 • Kullanıcıların veritabanında görünüm, saklı yordam, işlev oluşturmasını sağlar.
 • Kullanıcıların tablolar, prosedürler ve görünümler üzerindeki izinleri ayarlamasına izin verir.

SQL Çalışması

Herhangi bir RDBMS için bir SQL komutu çalıştırdığınızda, sistem isteğinizi gerçekleştirmenin en iyi yolunu belirler ve SQL motoru görevin nasıl yorumlanacağını belirler.

Bu sürece dahil çeşitli bileşenler vardır. Bu bileşenler;

 • Sorgu Gönderici
 • Optimizasyon Motorları
 • Klasik Sorgu Motoru
 • SQL Sorgu Motoru, vb.
 • Klasik bir sorgu motoru, tüm SQL dışı sorguları işler, ancak bir SQL sorgu motoru mantıksal dosyaları işlemez.

SQL Mimarisini gösteren basit bir şema aşağıdadır.

SQL Çalışması

SQL Çalışması

SQL Komutları

İlişkisel veritabanlarıyla etkileşime geçmek için standart SQL komutları CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ve DROP şeklindedir. Bu komutlar, niteliklerine göre aşağıdaki gruplarda sınıflandırılabilir.

DDL – Data Definition Language
Sr.No.Command & Description
1CREATE

Creates a new table, a view of a table, or other object in the database.

2ALTER

Modifies an existing database object, such as a table.

3DROP

Deletes an entire table, a view of a table or other objects in the database.

DML – Data Manipulation Language
Sr.No.Command & Description
1SELECT

Retrieves certain records from one or more tables.

2INSERT

Creates a record.

3UPDATE

Modifies records.

4DELETE

Deletes records.

DCL – Data Control Language
Sr.No.Command & Description
1GRANT

Gives a privilege to user.

2REVOKE

Takes back privileges granted from user.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.