Python Strings Nasıl Kullanılır

Python dilinde strings ler bir çok farklı şekilde tanımlanabilir. Nasıl kullanıldıklarına bir göz atalım arkadaşlar. Bunların en çok kullanılanı tırnak işaretleri “….” ve kesme işaretleri ‘….’ dir. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

>>> 'arabalar' # tek tırnak
'arabalar'
>>> 'kaggle\'s' # tek slash \ kullanımı
"kaggle's"
>>> "kaggle's" # çift tırnak kullanımı
"kaggle's"
>>> '"Harika," diye seslendi.'
'"Harika," diye seslendi.'

Bildiğiniz gibi string ifadeleri print() fonksiyonu ile de ekrana basabiliyorduk.

>>> s = 'Bu birinci satir.\nBu ikinci.' # \n yeni satır anlamında kullanılır
>>> s # print() fonksiyonu olmadan, \n karakter olarak gözükür
'Bu birinci satir.\nBu ikinci.'
>>> print(s) # konfsiyonu kullanırsak \n karakter olarak gözükmez
Bu birinci satir.
Bu ikinci.

Eğer bir dosya adresini ekrana basmak istiyorsanız \n new line karakteri sıkıntı oluşturabilir. Bunu çözmek için;

>>> print('C:\user\name')
C:\user
ame
>>> print(r'C:\user\name') # parantezden sonra r karakteri kullanılmalıdır
C:\user\name

Eğer birden fazla satırda text yazarak print fonksiyonunuzu kullanıp ekrana basmak istiyorsanız üç tırnak “””….””” işaretini kullanabilirsiniz.

>>> print("""\
www.kaizen40.com
dünyani iyileştir
""")

www.kaizen40.com
dünyani iyileştir

Python dilinde string ifadeler çoğullanabilir, birbirleri ile yan yana eklenebilir.

>>> # 3 kere 'kai' yaz sonra 'zen' ile birleştir
>>> 3 * 'kai' + 'zen'
'kaikaikaizen'

Yan yana yazılan tek tırnaklı string ifadeler otomatik olarak birleştirilerek ekrana basılır.

>>> 'Py' 'thon'
'Python'

print fonksiyonu kullanılarakta bu işlemi yapabilirsiniz.

>>> print('kaizen 4.0'
	 'dünyani iyilestir')
kaizen 4.0dünyani iyilestir

variable yani değişkenleri kullanarak ta string birleştirme işlemlerini yapabilirsiniz.

>>> prefix = 'kaizen'
>>> prefix + ' 4.0'
'kaizen 4.0'

Stringler indexlenebilir. Bu çok işinize yarayacaktır. Bu sayede index numarasına göre istediğiniz karakteri ekrana bastırabilirsiniz.

>>> website = 'Kaizen 4.0'
>>> website[0] # 0. karakter
'K'
>>> website[7] # 8. karakter
'4'

Python’ nun bir diğer müthiş özelliği eğer index numaralarına eksi olarak yazarsanız stringler sağ taraftan indexlemeye başlar. Burada dikkat edilmesi gereken yer, soldan başlanırken 0 kullanılıyor. Sağdan başlanırken -1′ den başlanıyor.

>>> website = 'Kaizen 4.0'
>>> website[-3] # sağdan 3. karakter
'4'
>>> website[-7] # sağdan 7. karakter
'z'

String indexlemeleri kullanılırken şu noktadan şu noktaya kadar diyerek kesme de yapabilirsiniz.

>>> website = 'kaizen 4.0'
>>> website[0:2] # 0'dan(dahil) 2'ye(hariç) kadar kes
'ka'
>>> website[2:5] # 2'den(dahil) 5'e kadar(hariç) kes
'ize'

Neden yukarıdaki son karakteri almıyor diye düşünüyorsanız aşağıdaki kodu inceleyin s[:i] + s[i:] = s olacaktır. Index rakamlarını yukarıda bahsettiğimiz gibi eksi olarak ta kullanabilirsiniz.

>>> website = 'kaizen 4.0'
>>> website[:2] + website[2:]
'kaizen 4.0'
>>> website[:4] + website[4:]
'kaizen 4.0'

Eksi veya artı değerdeki index değerlerinin anlaşılması için aşağıdaki sıralamayı inceleyebilirsiniz.

 +---+---+---+---+---+---+
 | K | A | I | Z | E | N |
 +---+---+---+---+---+---+
  0  1  2  3  4  5
 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Eğer index değerini fazla girerseniz aşağıdaki gibi bir hata alırsınız.

>>> website = 'Kaizen 4.0'
>>> website[13]
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#24>", line 1, in <module>
  website[13]
IndexError: string index out of range

Python dilinde strings ifadelerle ilgili konumuzdaki son fonksiyonumuz len() fonksiyonu ki bu string ifadelerin karakter sayısını integer olarak ekrana basar.

>>> website = 'Kaizen 4.0'
>>> len(website)
10
>>> len('Kaizen 4.0')
10
>>>

İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.