Python List kullanımını öğrenerek devam ediyoruz arkadaşlar. List kavramını dizi (array) olarak düşünebilirsiniz. Belirli tipteki değişkenleri yada değerleri tutmaya yarar. Virgül ile ayırarak list oluşturabilirsiniz.

>>> renkler = ["mavi", "beyaz", "yesil"]
	    
>>> renkler    
['mavi', 'beyaz', 'yesil']

>>> sayilar = [1, 4, 52, 62]
	    
>>> sayilar    
[1, 4, 52, 62]
>>>

String konusunda gördüğümüz gibi index kullanarak oluşturduğunuz list’lerin elemanlarını seçebilirsiniz arkadaşlar.

>>> renkler[2]
	    
'yesil'
>>> sayilar[-2]
	    
52
>>>

Eğer kolon karakteri ‘:’ kullanırsanız aldığınız cevap list şeklinde olacaktır.

>>> sayilar[3:]
	    
[62]
>>> renkler[1:]
	    
['beyaz', 'yesil']
>>>

Listelere toplama çarpma gibi operatör işlemlerini yapabilirsiniz. Farklı türdeki değişkenleri toplayabilirsiniz.

>>> sayilar + [98, 3, 0]
	    
[1, 4, 52, 62, 98, 3, 0]
	    
>>> renkler + sayilar
	    
['mavi', 'beyaz', 'yesil', 1, 4, 52, 62]
>>>

Yeni eleman (item) ekleyebilir, ve eklerken bir takım işlemler yaptırabilirsiniz.

>>> sayilar.append(444)
	    
>>> sayilar.append(5**3)  # 5^3 % sayısının küpünü al
	    
>>> sayilar
	    
[1, 4, 52, 62, 444, 125]
>>>

İsterseniz listenizdeki değerler indexleri kullanarak atamalar yapabilirsiniz.

>>> sayilar
	    
[1, 4, 52, 62, 444, 125]
>>> sayilar[2:4] = [11, 22]
	    
>>> sayilar
	    
[1, 4, 11, 22, 444, 125]
>>>

Listenizi temizlemek için [ ] şeklinde boş bir atama yapabilirisiniz.

>>> sayilar[:] = []
	    
>>> sayilar
	    
[]
>>>

Ve son olarak liste içerisinde listeler oluşturabilirsiniz.

>>> a = ['a', 'b', 'c']
>>> n = [1, 2, 3]
>>> x = [a, n]
>>> x
[['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]]
>>> x[0]
['a', 'b', 'c']
>>> x[0][1]
'b'

Bol kodlamalar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.