Python Girintiler ve Sözdizimi Nedir

Python Girintiler, bazı programlama dillerinde komutun bittiğini gösteren karakterler kullanılır. Bu sayede yüzlerce satırdan oluşan kodunuzu tek bir satırda birleştirebilirsiniz. Python’ da ise bu durum geçerli değildir. Yalın bir dile sahip olduğundan satırın nerede bittiği program bloklarının nerede başladığıyla alakalı belirteçleri python girintilerle (identations) yapılmaktadır. Python girintiler sözdizimine sahiptir.

Örneğin aşağıdaki python kodunu bu şekilde çalıştırdığımızda;

Sonuç olarak; “5, 2’den büyüktür!” çıktısını alırız. Ama girinti koymazsanız hata alırsınız.

Python Identations (girintler)
Python Identations (girintler)

Python Yorum Yazmak

Python dilinde yorumlar # (sharp) karakteri kullanılarak yapılabilir. Ayrıca dokuman eklemek için 3 tırnak işareti “”” “”” arasında metin ekleyebilirsiniz.

Bol kodlamalar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.