Google’ ın Yapay Zeka konusunda ciddi araştırmalar yaptığın bilmeyen kalmamıştır. Daha önce doğal dil işleme algoritması olan Duplex ile bizi oldukça şaşırtmıştır. Google, yapay zeka çalışmaları için bir takım ilkeler ortaya çıkartmıştır. Şuanki CEO Sundar Pichai yayınladığı yazıda bunları açıklamıştır. Metni aşağıda bulabilirsiniz.

Sundar Pichai
Sundar Pichai

Kalbinde, AI öğrenen ve adapte eden bilgisayar programlamadır. Her problemi çözemez, ancak hayatımızı iyileştirme potansiyeli derindir. Google’da, ürünleri daha kullanışlı hale getirmek için AI’yı kullanıyoruz. Bu, spam içermeyen ve daha kolay bir şekilde oluşturulacak e-postadan, doğal olarak konuşabileceğiniz bir dijital asistana, eğlencenin tadını çıkarmanızı sağlayacak fotoğraflara kadar.

Ürünlerimizin ötesinde, insanların acil sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için AI kullanıyoruz. Bir çift lise öğrencisi, orman yangını riskini tahmin etmek için AI destekli sensörler üretiyor. Çiftçiler, sürülerinin sağlığını izlemek için kullanıyorlar. Doktorlar, kanseri teşhis etmeye ve körlüğü önlemeye yardımcı olmak için AI kullanmaya başlıyor. Bu açık yararlar, Google’ın AI araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapması ve AI teknolojilerini araçlarımız ve açık kaynak kodlarımız aracılığıyla diğer kullanıcılara yaygın olarak sunmasıdır.

Bu güçlü teknolojinin, kullanımı hakkında eşit derecede güçlü sorular ortaya koyduğunu biliyoruz. AI’nın nasıl geliştirildiği ve kullanıldığının yıllar boyunca toplum üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. AI’de bir lider olarak, bu hakkı elde etmek için derin bir sorumluluk hissediyoruz. Yani bugün, ilerleyen çalışmalarımıza rehberlik etmek için yedi ilkeyi ilan ediyoruz. Bunlar teorik kavramlar değildir; Araştırma ve ürün geliştirmemize aktif olarak yön verecek ve iş kararlarımızı etkileyecek somut standartlardır.

Bu alanın dinamik ve gelişmekte olduğunu kabul ediyoruz ve çalışmalarımıza alçakgönüllülük, içsel ve dışsal bağlılık konusundaki kararlılığımız ve yaklaşımımızı zaman içinde öğrendiğimiz gibi adapte etme isteğimizle yaklaşacağız.

AI uygulamaları için hedefler

AI uygulamalarını aşağıdaki hedefler doğrultusunda değerlendireceğiz. AI’nın şunları yapması gerektiğine inanıyoruz:

1. Toplumsal Fayda Sağlamalı

Yeni teknolojilerin genişletilmiş erişimi, bir bütün olarak topluma giderek daha fazla değiniyor. AI’daki ilerlemeler, sağlık, güvenlik, enerji, ulaşım, üretim ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda dönüştürücü etkilere sahip olacaktır. AI teknolojilerinin potansiyel gelişimini ve kullanımlarını düşündüğümüzden, geniş bir yelpazedeki sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alacağız ve olası genel faydaların öngörülebilir risk ve dezavantajları büyük ölçüde aştığına inandığımız yerde devam edeceğiz.

AI ayrıca içeriğin anlamını ölçek düzeyinde anlama yeteneğimizi geliştirir. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kültürel, sosyal ve hukuki normlara saygı göstermeye devam ederken, AI kullanarak yüksek kalitede ve doğru bilgileri hazırlamaya çalışacağız. Teknolojilerimizi ne zaman ticari olmayan bir şekilde kullanılabilir hale getireceğimizi düşünmeye devam edeceğiz.

2. Ön yargıların doğmasına veya artmasına neden olmaktan kaçınmalıdır.

AI algoritmaları ve veri kümeleri, adil olmayan önyargıları yansıtabilir, pekiştirebilir veya azaltabilir. Adil olmayan önyargılardan ayırt edilmenin her zaman basit olmadığını ve kültürler ve toplumlar arasında farklılık gösterdiğinin farkındayız. İnsanlara, özellikle ırk, etnik köken, cinsiyet, milliyet, gelir, cinsel yönelim, yetenek ve siyasi ya da dini inanç gibi hassas özelliklerle ilgili haksız etkilerden kaçınmaya çalışacağız.

3. Güvenli olarak geliştirilmeli ve test edilmelidir

Zarar riskine yol açan istenmeyen sonuçları önlemek için güçlü güvenlik ve güvenlik uygulamalarını geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. AI sistemlerimizi uygun bir şekilde dikkatli olacak şekilde tasarlayacağız ve bunları AI güvenlik araştırmasında en iyi uygulamalara uygun olarak geliştirmeye çalışacağız. Uygun durumlarda, AI teknolojilerini kısıtlı ortamlarda test edeceğiz ve dağıtımdan sonra operasyonlarını izleyeceğiz.

4. İnsanlara hesap verebilir olmalı

Geri bildirim, ilgili açıklamalar ve itiraz için uygun fırsatlar sunan AI sistemleri tasarlayacağız. Bizim AI teknolojilerimiz uygun insan yönüne ve kontrolüne tabi olacaktır.

5. Gizlilik ilkelerine uygun tasarımda olmalıdır

Gizlilik teknolojilerimizi, AI teknolojilerimizin geliştirilmesi ve kullanımına dahil edeceğiz. Bildirim ve onay için fırsat vereceğiz, mimarileri gizlilik güvenceleri ile özendirecek ve verilerin kullanımı üzerinde uygun şeffaflık ve kontrol sağlayacağız.

6. Bilimsel mükemmelliğin yüksek standartlarını korumalı

Teknolojik yenilik, bilimsel yönteme ve açık sorgulama, entelektüel titizlik, dürüstlük ve işbirliğine olan bağlılıktan kaynaklanmaktadır. AI araçları biyoloji, kimya, tıp ve çevre bilimleri gibi kritik alanlarda yeni bilimsel araştırma ve bilgi alemlerini açma potansiyeline sahiptir. AI gelişimini ilerletmek için çalışırken, yüksek standartlarda bilimsel mükemmellik standartlarına ulaşıyoruz.

Bilimsel olarak titiz ve çok disiplinli yaklaşımları kullanarak bu alanda düşünceli liderliği teşvik etmek için bir dizi paydaşla birlikte çalışacağız. Ayrıca, daha fazla kişinin yararlı AI uygulamaları geliştirmesine olanak tanıyan eğitim materyalleri, en iyi uygulamalar ve araştırmaları yayınlayarak AI bilgisini sorumlu bir şekilde paylaşacağız.

7. Bu ilkelerle uyumlu şekilde kullanılmalıdır

Birçok teknolojinin birden fazla kullanımı vardır. Potansiyel olarak zararlı veya taciz edici uygulamaları sınırlandırmak için çalışacağız. AI teknolojilerini geliştirdikçe ve dağıttığımızda, aşağıdaki faktörlerin ışığında olası kullanımları değerlendireceğiz:

  • Birincil amaç ve kullanım: Bir çözümün zararlı kullanımla ne kadar ilgili veya uyarlanabilir olduğunu da içeren bir teknoloji ve uygulamanın birincil amacı ve olası kullanımı
  • Doğa ve teklik: benzersiz ya da daha genel olarak mevcut olan mevcut teknolojiyi sağlayıp sağlamadığımız
  • Ölçek: Bu teknolojinin kullanımının önemli bir etkisi olup olmayacağı
  • Google’ın katılımının doğası: genel amaçlı araçlar sağlayıp sağlamadığımız, müşterilere araçlar entegre edip etmediğimiz veya özel çözümler geliştirip geliştirmediğimiz

Yapay Zeka uygulamaları neleri sürdürmeyecek

  1. Yukarıdaki amaçlara ek olarak, AI’yı aşağıdaki uygulama alanlarında tasarlamayacağız veya dağıtmayacağız:
  2. Genel zarara neden olan ya da muhtemel olan teknolojiler. Maddi bir zarar riski olduğunda, yalnızca faydaların risklerden önemli ölçüde ağır bastığına ve uygun güvenlik kısıtlamalarını içereceğine inanıyorum.
  3. Temel amacı veya uygulaması, insanlara zarar vermek veya doğrudan zarar vermeyi amaçlayan silahlar veya diğer teknolojilerdir.
  4. Uluslararası kabul görmüş normları ihlal eden gözetim için bilgi toplayan veya kullanan teknolojiler.
  5. Amaçları, uluslararası hukukun ve insan haklarının yaygın kabul görmüş ilkelerine aykırıdır.

Silahlı silahlarda kullanılmak üzere AI geliştirmemekle birlikte, çalışmalarımızı başka alanlardaki hükümetlerle ve orduyla sürdüreceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Bunlar arasında siber güvenlik, eğitim, asker yetiştirme, gazilerin sağlık bakımı, arama ve kurtarma yer alıyor. Bu işbirlikleri önemlidir ve bu kuruluşların kritik çalışmalarını artırma ve hizmet üyelerini ve sivillerimizi güvende tutma konusunda aktif olarak daha fazla yol bulacağız.

Uzun Vadede Yapay Zeka

Bu, AI’ye yaklaşmayı seçerken, bu konuşmada birçok sesin yer aldığını anlıyoruz. AI teknolojileri ilerledikçe, bu alanda düşünceli liderliği teşvik etmek ve bilimsel olarak titiz ve çok disiplinli yaklaşımları benimsemek için bir dizi paydaşla birlikte çalışacağız. Ve AI teknolojilerini ve uygulamalarını geliştirmek için öğrendiklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu prensiplerin şirketimiz ve gelecekteki AI gelişimi için doğru temel olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım, 2004 yılında orijinal Kurucularımız mektubunda ortaya koyulan değerler ile uyumludur. Kısa vadeli traversler yapmak anlamına gelse bile, uzun vadeli bir bakış açısı alma niyetimizi açıkça ortaya koymuştuk. O zaman söyledim ve şimdi buna inanıyoruz.

Kaynak


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.