Bu yazı, Türk erken çocukluk öğretmenlerinin sürdürülebilirlik için eğitim konusundaki mesleki gelişimlerini medya okuryazarlığı aracılığıyla desteklemek için gerçekleştirilen bir mesleki gelişim müdahale çalışmasının bulgularını özetlemektedir.

Çalışmada, Analiz et, Tasarla, Geliştir, Uygula ve Değerlendir başlıklarını içeren ADGUD Yaklaşımı temelinde bir mesleki gelişim programı hazırlanmış ve 4 okul öncesi öğretmeni bu programa dahil edilmiştir. Programın amacı, öğretmenlerin sürdürülebilirlik için eğitim hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını, sürdürülebilirlik ve medya okuryazarlığını bir araya getiren bir mesleki gelişim programı yardımıyla geliştirmektir.

Çalışmanın sonuçlarına göre, önerilen mesleki gelişim programı gerçekten de erken çocukluk öğretmenlerinin sürdürülebilirlik için eğitim bilgisi ve farkındalığını arttırmaktadır. Programa katılan öğretmenler, medya okuryazarlığı becerilerini geliştirerek, sürdürülebilirlik bağlantılı medya kaynaklarına daha etkili bir şekilde erişebilme, bu kaynakları daha iyi analiz edebilme ve değerlendirebilme ve bu kaynakları daha etkili bir biçimde yeniden tasarlayabilme konusunda yetkin hale gelmişlerdir.

Uzun vadede ise, çalışmaya katılan öğretmenlerin günlük ve aylık planlarında sürdürülebilirlik bağlantılı aktivitelere daha fazla yer verdiği görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda, erken çocukluk öğretmenlerinin sürdürülebilirlik konusunda bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması için medya okuryazarlığı aracılığıyla mesleki gelişim programları hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.