C# Sql veri okuyarak Datagrid’ e yazmak

Evet arkadaşlar bu yazımızda C# SQL veri okuduğumuz verilerimizi bir datagrid nesnemize nasıl yazabileceğimizi öğreneceğiz. Database’ de bulunan veriler tablolar halindedir. Biz istediğimiz tablodaki istediğimiz sütunu okuyarak datagrid nesnesinde görebiliriz.

Aşağıdaki gibi basit bir arayüz hazırlayın. İki buton ve bir datagrid nesnesi.

C# SQL Veri Okuma Datagrid'e yazma
C# SQL Veri Okuma Datagrid’e yazma

Aşağıdaki kod sadece sql server’ da bulunan berlirlediğimiz database ve tabloyu okuyarak verileri datagrid’ e basar. Excel’ e aktarmak içinde bir sonraki uygulamamızda değineceğiz. Bu sayede veritabanımızdaki verilerimizi excel’ e aktarmı olacağız. Excel’ e verilerin aktarılmasına aslında gerek olmadan istediğiniz her türlü işlemeyi sql server üzerinde de yapabilirsiniz ama herkes server konusunda bilgi sahibi olmadığından bazen excel daha rahat hızlı ve kolay çözüm olabiliyor.

// www.kaizen40.com

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // kendi database adınız kullanıcı adınız ve şifreniz ile connection stringinizi oluşturun
    private string sqlconstr = "Data Source = server_adi; Initial Catalog = database_adi;" +
      "Persist Security Info = True; User ID = id_adi; Password = pass;";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void BtnOku_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(sqlconstr))
      {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand())
        {
          command.Connection = connection;
          command.CommandText = "SELECT * FROM tablo_adi";    // sql command text

          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
          DataTable dt = new DataTable();
          da.Fill(dt);
          DataGridView1.DataSource = dt;   // tabloya doldur

          try
          {
            connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();   // komutu işle
          }
          catch (SqlException se)
          {
            MessageBox.Show(se.ToString() + se.StackTrace);
          }
          finally
          {
            connection.Close();
          }
        }
      }
    }
  }
}

İyi kodlamalar,

2 thoughts on “C# Sql veri okuyarak Datagrid’ e yazmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.