Bu yazımızda C# Hex to Float Converter programı ile seri porttan gelen bir bilgiyi hex olarak ekrana basmayı ve daha sonra bu veriyi float değerine dönüştürmeyi göreceğiz. Bildiğiniz gibi tüm veriler ilk katmanda 1 ve 0 olarak gelmektedir. Bu sinyaller bizim daha rahat bir şekilde anlayabilmemiz için çeşitli sayı formatlarına dönüştürülür.

Aşağıdaki c sharp kod satırlarında seri porta veri düştüğünde SerialPort_DataRecieved() fonksiyonu çalışmaktadır. İlk önce serial buffer daki veri okunarak hex’ e dönüştürülür sonra hex bilgisi float değerine dönüştürülerek text box ta basılır.

// www.kaizen40.com
    
private void SerialPort_DataRecieved(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
  try
  {
     Thread.Sleep(30);  // verinin tamamen gelmesini bekle

     //GelenVeri = serialPort.ReadLine();         // string olarak oku

     byte[] data = new Byte[serialPort.BytesToRead];    // seriportta kaç adet data var
     serialPort.Read(data, 0, data.Length);        // byte olarak datayı oku
     GelenVeri = BitConverter.ToString(data).Replace("-", "");
     //GelenAscii = enc8.GetString(data);         // ascii ye çevir

     uint num = uint.Parse(GelenVeri, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier);

     byte[] floatVals = BitConverter.GetBytes(num);
     fdeger = BitConverter.ToSingle(floatVals, 0);

     Invoke(new EventHandler(Goster));          // textbox a yazmak için invoke oluştur
  }
  catch (Exception hata)
  {
     MessageBox.Show(hata.StackTrace);
  }
}

private void Goster(object sender, EventArgs e)
{
  // textbox veya diğer objelerde göstermek için burada yazın
  TextBox1.Text = fdeger.ToString();
}

Ben bu kodu bir sensorden gelen modbus bilgilerini serialport ile hex olarak okuyup float’a çevirip ekrana basmak için kullandım.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.