Class Constructors denilen kurucu metotlar bir  sınıf veya yapı oluşturulduğunda, kurucusu çağrılır. Kurucular, sınıf veya yapı ile aynı ada sahiptir. Diğer metotlardan bazı farklılıkları vardır.

 • Kurucu metot sınıf ismiyle aynı olmalıdır.
 • Public olarak tanımlanmalıdır.
 • Geriye değer döndürmez.

Bir örnek yaparak uygulamada görelim. Bir marketiniz var ve yeni bir ürün geldi bunu sisteminize eklemek istiyorusunuz. Yeni ürün oluştur dediğinizde ürünle ilgili değişkenlerinde oluşmasını istiyorsanıza aşağıdaki gibi bir constructor yapısı yazabilirsiniz.

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Urun
  {
    public string ad;
    public double fiyat;

    public Urun()  // metotdumuzu olşturduk
    {
      ad = "";
      fiyat = 0;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Urun u = new Urun();

      Console.WriteLine(u.ad);
      Console.WriteLine(u.fiyat);
    }
  }
}

Default Constructor Kavramı

Her sınıfın biz tanımlasak da tanımlamasak da bir yapıcı metodu vardır. Bu yapıcı metoda varsayılan yapıcı metot denilmektedir. Default olarak sınıf içerisinde yer alan bu yapıcı metodun görevi; sınıf içerisindeki özelliklere(değişkenlere) herhangi bir ilk değer vermediğimizde, bu özelliklerden numerik olanlara “0”, bool tipinde olanlara “false ” ve string gibi referans tipli olanlara da “null” değerini atamaktadır.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.