Bu yazımızda arkadaşlar daha önce bahsettiğimiz picturebox‘a tıklayınca resim yükleme olayını bu sefer PictureBox Drag Drop yaparak resmi yükleyeceğiz. Aşağıdaki gibi basit bir arayüz yapın. Bir picturebox ve bir buton ekleyin. Picturebox’ ın BoarderStyle özelliğini Fixed3D yapın ve resmi yüklediğinizde picturebox’ ınız sınırları içerisinde gözükmesi için SizeMode özelliğini StrechImage olarak ayarlayın.

C# PictureBox

C# PictureBox

Aşağıdaki picturebox için drag and drop C# kodunu kendi uygulamanıza entegre edip çalıştırın.

Herhangi bir resmi mouse ile basılı tutarak sürükleyip picturebox üzerine gelince bırakın. Otomatik olarak resim yüklenecektir ve resim boyutları picturebox nesnenizin boyutlarına göre ayarlanacaktır.

// www.kaizen40.com

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace pictureboxdragdrop
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      pictureBox1.DragEnter += PictureBox1_DragEnter;
      pictureBox1.DragDrop += PictureBox1_DragDrop;
    }

    private void PictureBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
      {
        e.Effect = DragDropEffects.All;
      }
      else
      {
        e.Effect = DragDropEffects.None;
      }
    }

    private void PictureBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      string[] s = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false);   // resmin uzantısını al

      for (int i = 0; i < s.Length; i++)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = s[i];            // picturebox'a yükle
      }

      pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;   // resmimizi pictureboxa göre boyutlandır
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.AllowDrop = true;                // picturebox nesnesinin sürükle bırak özelliğini aktifleştir.
    }

    private void BtnResimSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.ImageLocation = null;              // resmi sil
    }
  }
}
C# PictureBox Uygulaması

C# PictureBox Uygulaması

Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.