Arduino Dijital Kumpas yapalım arkadaşlar. İlk kumpasımı aldığımda lise yıllarındaydım. O zamanlarda tabi dijital kumpaslar vardı ama param çizgili kumpas almaya yetmişti. Önemli değil hala evde çizgili kumpasımı kullanırım ama bu dijitalini yapamayacağım anlamına gelmez. 🙂

Mitutoyo Kumpas

Mitutoyo Kumpas

Basit bir lineer cetvel ve 7 segmentli display modüller ile sizde yapabilirsiniz. Mekaniğini kendi uygulamanıza göre yapın. Kontrolcü olarak Arduino Nano kullanacağız.

Arduino, MAX7219, Lineer Cetvel

Arduino, MAX7219, Lineer Cetvel

Lineer cetvellerin nasıl çalıştığına bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Lineer cetveli Arduino’ nun istediğiniz analog pinine bağlayın, ben 2.pine bağladım. Max7219 modulününde bağlantılarını yapın. Daha önce bu modülü kullanılmasını da incelemiştik.

Dijital kumpas yapımı için arduino koduna iki adet buton eklenmiştir. Butonların biri minimum noktasını hafızaya kaydetmek için, diğeri de programda belirlediğimiz noktada cihazı kalibre etmek için konulmuştur. Bu sayede cihazı kalibre etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu değerler arduino’nun eprom hafızasına kaydedilmektedir. Enerji kesilmesi durumunda tekrardan kalibre etmenize gerek kalmaz, hafızadan okunur.

Arduino Kumpas Uygulaması

Arduino Kumpas Uygulaması

Bundan sonra arduino analog pinine bağlı olan lineer cetvel voltaj değerlerini okuyarak milimetreye dönüştürüp 7 segmentli display ekranlarına yazmaktadır. Kalibrasyonu yaparken başka bir kumpas kullanmanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar.

/*
www.kaizen40.com

bu program analog pine bağlı linear cetvelin değeri okuuyp serialdan yazar

kalibrasyon için ilk önce boşda iken 2.pine bağlı olan butona(yukardaki) 
bir sn boyunca basılı tut ekranda 0 yazar, sonra linear cetveli 10mm ye 
mastar ile ayarlayıp 3.pine bağlı olan buyona(aşağıdaki) bir sn süre basılı
tutup ekranda 10000 değerini gördüğünde kalibre edilmiş demektir.

linear cetvel kablo bağlantısı

1    : kahve (GND)
2    : beyaz (A0)
3    : sarı (+5V)
toprak : yeşil (GND)

*/
#include <EEPROM.h>
#include "LedControl.h"
LedControl lc = LedControl(10,12,11,1);                  // Arduino Pins: (DIN:10, CLK:12, LOAD/CS:11, no.of devices is 1)

long deger = 0;
float deger_float = 0;

long max_coz = 541;                            // 2 byte olduğu için farklı bir komut kullanımlalı
long min_coz = 148;

long max_mm = 10000;                           // kalibre edilecek değer
long min_mm = 0;

char ekran[8] = {};                            // max7219 modulunde 8 adet dipslay olduğu için 
unsigned int index = 0;                          // max7219u ayarlamak için kullanıldı

//--------------------------- EEPROM WRİTE -------------------------------//
void ee_write_long(unsigned int addr , signed long *longptr)
{
unsigned char edata;
unsigned char I;
  for(I=0;I<4;I++){
   edata = *((unsigned char *)longptr+I);
   EEPROM.write(addr+I,edata);
  }
}

//---------------------------- EEPROM READ -------------------------------//
void ee_read_long(unsigned int addr , signed long *longptr)
{
unsigned char edata;
unsigned char I;
  for(I=0;I<4;I++){
   edata=EEPROM.read(I+addr);  
    *((unsigned char *)longptr+I) = edata;
  }
}

//--------------------------- EKRANDA GÖSTER -----------------------------//
void display_set()
{ 
 index = 0;
 for (int i = 0; i < String(deger).length(); i++)
 {
  char inChar = (char)String(deger)[i];                 // tek bir byte oku
  switch(index)
  {
   case 0:         // 1.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[4] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[3] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[2] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[1] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 1:         // 2.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[4] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[3] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[2] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[1] = ekran[0]; // 1.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 2:         // 3.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[4] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[3] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[2] = ekran[1]; // 1.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 2.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 3:         // 4.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[4] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[3] = ekran[2]; // 1.okunan katakteri 4.displaye kaydır
    ekran[2] = ekran[1]; // 2.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 3.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 4:         // 5.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[4] = ekran[3]; // 1.okunan katakteri 4.displaye kaydır
    ekran[3] = ekran[2]; // 2.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[2] = ekran[1]; // 3.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 4.okunan katakteri 1.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 5:         // 6.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[5] = ekran[4]; // 1.okunan katakteri 5.displaye kaydır
    ekran[4] = ekran[3]; // 2.okunan katakteri 4.displaye kaydır
    ekran[3] = ekran[2]; // 3.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[2] = ekran[1]; // 4.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 5.okunan katakteri 1.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 6:         // 7.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ' ';    // değer yoksa display boş gözüksün
    ekran[6] = ekran[5]; // 1.okunan katakteri 6.displaye kaydır
    ekran[5] = ekran[4]; // 2.okunan katakteri 5.displaye kaydır
    ekran[4] = ekran[3]; // 3.okunan katakteri 4.displaye kaydır
    ekran[3] = ekran[2]; // 4.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[2] = ekran[1]; // 5.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 6.okunan katakteri 1.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
    
   case 7:         // 8.karakter okunduğunda
    ekran[7] = ekran[6]; // 1.okunan katakteri 7.displaye kaydır
    ekran[6] = ekran[5]; // 2.okunan katakteri 6.displaye kaydır
    ekran[5] = ekran[4]; // 3.okunan katakteri 5.displaye kaydır
    ekran[4] = ekran[3]; // 4.okunan katakteri 4.displaye kaydır
    ekran[3] = ekran[2]; // 5.okunan katakteri 3.displaye kaydır
    ekran[2] = ekran[1]; // 6.okunan katakteri 2.displaye kaydır
    ekran[1] = ekran[0]; // 7.okunan katakteri 1.displaye kaydır
    ekran[0] = inChar;
    break;
  }
  index++;
 }

 for (int i = 0; i < String(deger).length(); i++)            // çevrim uzunluğu kadar döngü yap, çünkü o kadar display yansın
 {
  lc.setDigit(0,i,(String(ekran[i])).toInt(),false);          // (grup no, digit no, data, point) eğer true ise point yanar
 }
}

//********************** BAŞLANGIÇ AYARLARI *****************************//
void setup()
{
 //Serial.begin(9600);
 //delay(1000);
 
 lc.shutdown(0,false);                         // Enable display
 lc.setIntensity(0,3);                         // Set brightness level (0 is min, 15 is max)
 lc.clearDisplay(0);                          // Clear display register
 
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);                       // min_coz değerini ayarla, yukardaki buton
 pinMode(3, INPUT_PULLUP);                       // max_coz değerini ayarla, aşağıdaki buton

 ee_read_long(0x00, &min_coz);                     // epromdaki cycle değerini oku
 ee_read_long(0x04, &max_coz);                     // epromdaki cycle değerini oku
}

//************************** ANA PROGRAM ********************************//
void loop()
{

 delay(1000);
 lc.clearDisplay(0);
 deger = analogRead(2);    // analog 2.pin
 deger_float = deger;

 deger = max_mm - (((max_coz - deger_float) * (max_mm - min_mm))/(max_coz - min_coz));

 display_set();

 if(digitalRead(2) == 0)                        // min değer kalibrasyon butonu
 {
  delay(500);
  min_coz = analogRead(2);
  ee_write_long(0x00, &min_coz);                    // değeri eproma yaz
 }

 if(digitalRead(3) == 0)                        // max değer kalibrasyon butonu
 {
  delay(500);
  max_coz = analogRead(2);
  ee_write_long(0x04, &max_coz);                    // değeri eproma yaz
 }
}
Arduino Dijital Kumpas Uygulaması

Arduino Dijital Kumpas Uygulaması


1 yorum

Furkan ocak · 17 Eylül 2023 18:41 tarihinde

merhaba bu sistemi uygulamak istiyorum benimle iletişime geçebilir misiniz ? bununla ilgili hazır bir kit oluşturmak ve bu kitin binlercesini satmak istiyorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.